Hyppää pääsisältöön
Talonrakennusinvestoinnit 2018 - 2023     
  Koko TA + MTSTSTSTSTS
1 000 euroahanke201820192020202120222023
         
Talonrakennusinvestoinnit        
1.Teatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt (viereisten tonttien pysäköintiratkaisut)800 800    
2.Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 12 9006 4111 589    
3.Keski-Suomen museon peruskorjaus8 7005 2961 004    
4.Rakentajantalon muutostyöt3 0001 5001 500    
5.Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus13 6005 0008 400    
6.Kuokkalan yhtenäiskoulu19 3795 6804 000    
7.Kuokkalan yhtenäiskoulu/Kuokkalan koulun muutostyöt6 3332 4001 3001 6331 000  
8.Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus23 2901 5006 00010 9004 690  
9.Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS)2 500500500500500500500
10.Tekniset korjaustyöt17 5003 5003 5003 5003 5003 5003 500
11.Vesangan koulun laajennus1 550501 200300   
12.Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus5 500 2002 6502 650  
13.Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus18 000 4008 8008 800  
14.Alvar Aalto museon peruskorjaus + nivelosa  6 000  2002 9002 900 
15.Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, 1-vaihe6 000  2002 9002 900 
16.Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, 2-vaihe6 000    2002 900
17.Lehtisaaren koulun muutostyöt5 000  2002 4002 400 
18.Vaajakosken kirjasto/liikuntahallin peruskorjaus7 670   2002 7702 400
19.Keskustan päiväkoti7 500   2003 6503 650
20.Pohjanlammen päiväkoti8 500   2004 1504 150
21.Teatterin peruskorjaus18 000     400
22.Kaupunginkirjaston peruskorjaus26 000     400
23.Museon kokoelmakeskuksen säilytyksen lisätilat 11 000     200
Yhteensä234 72231 83730 39328 88329 94022 97018 100
         
Toimitilojen vuokrahankkeet       
1.Mankolan yhtenäiskoulun lisätilat6 9262 8004 126    
2.Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat (sote-ratkaisu)39 0008 0008 0008 000   
3.Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus (peruskorjaus ja laajennus)11 400  5 4006 000  
4.Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöt 1 100  1 100   
5.Kyllikin vanhuskortteli (sote-ratkaisu)20 000  5 0005 0005 0005 000
Vuokrahankkeet yhteensä78 42610 80012 12619 50011 0005 0005 000
         
Kaikki yhteensä313 14842 63742 51948 38340 94027 97023 100

Talonrakennusinvestointien perustelut

1. Teatterin ulkopuoliset työt

Vuonna 2019 käynnistyy ns. Reimarin kulman ja P-paraatin rakennushankkeet. Kilpisenkatu ja Vapaudenkatu ovat auki ja rakennustyömaina. Tässä yhteydessä on korjattava teatteritalon maanalaiset rakenteet. Korjaustöistä tehdään hankesuunnitelma syksyn 2018 aikana. Työt aloitetaan talvella 2019.

2. Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistetun hankesuunnitelman 30.10.2017. Päiväkoti tulee palvelemaan n. 290 lasta.  Koulun tiloihin sijoittuu kaksisarjainen 1-3-luokkainen alakoulu ja koululaisten iltapäivätoiminta, yhteensä noin 150 lasta. Henkilökuntaa rakennukseen tulee noin 60. Uusi päiväkotikoulu rakennetaan puretun Kangasvuoren päiväkodin tontille. Osa Kangasvuoren päiväkodin lapsista on väistössä Huhtasuolla ja keskustan väistöpäiväkodissa.  Rakentamistyöt aloitettiin marraskuussa 2017. Uusi päiväkotikoulu otetaan käyttöön elokuussa 2019. Rakennuksen valmistuttua luovutaan Pupuhuhdan päiväkotikoulusta.

3. Keski-Suomen museon peruskorjaus

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.3.2018 Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistetun hankesuunnitelman. Museo sulki väliaikaisesti toimintansa tiloissa tammikuun alussa 2017 ja aloitti näyttelyiden purkamisen. Varsinainen peruskorjaus aloitettiin syksyllä 2017.  Korjaustyöt valmistuvat sisäpuolisilta osiltaan vaiheittain maaliskuun 2019 loppuun mennessä ja pihojen osalta kesällä 2019. Näyttelyiden rakentaminen voidaan aloittaa tammikuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museon peruskorjaukseen 2 000 000 euroa investointiavustusta. 

4. Rakentajantalon muutostyöt

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 2.5.2018 Rakentajantalon muutostöiden hankesuunnitelman. Rakentajantalon muutostyöt on työympäristöhanke, jossa tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä sekä luoda uudenlaisia työympäristöjä. Rakentajantalon henkilökunta muuttaa rakennustöiden ajaksi väistötiloihin Kivääritehtaalle syyskuussa 2018. Muutostyöt aloitetaan lokakuussa 2018 ja ne valmistuvat syksyllä 2019.

5. Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Savulahden päiväkotikoulun hankesuunnitelman 27.11.2017. Päiväkotikoulu rakennetaan helpottamaan Länsi-Palokan kasvavaa varhaiskasvatusikäisten sekä alakouluikäisten lasten määrää. Rakennus sijoittuu Laajavuorentien ja Ruokkeentien väliselle uudelle Savulahden asuinalueelle. Rakennukseen tulee 9-ryhmäinen päiväkoti sekä kaksisarjainen 1-4 -luokkainen alakoulu. Päiväkotikoulu tulee tarjoamaan palveluja yhteensä noin 430 lapselle. Rakentaminen aloitettiin keväällä 2018 ja kohde valmistuu syksyllä 2019.

6. Kuokkalan yhtenäiskoulu

Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.9.2015. Hankesuunnitelma sisälsi Pohjanlammen koulun peruskorjauksen, Kuokkalan koulun pienet toiminnalliset muutostyöt sekä laajennusosan rakentamisen koulujen välille. Laajennus sekä osa piha-alueesta valmistui kesällä 2018. Pohjanlammen koulun peruskorjaus on käynnissä ja se valmistuu kesällä 2019. Peruskorjauksen valmistuttua luovutaan Koivulan viipalerakennuksesta.

Kuokkalan yhtenäiskoulun piha-alueelle ja viereiselle kaupungin omistamalle tontille rakennetaan vuosina 2018 – 2019 lähiliikuntapaikka. Koulun pihan rakentamiseen myönnettiin investointiavustusta vuodelle 2018 236 000 euroa.

7. Kuokkalan yhtenäiskoulu/Kuokkalan koulun muutostyöt

Kuokkalan koulun muutostöiden hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.9.2018. Hankesuunnitelma sisältää taito- ja taideaineiden tilojen rakentamisen kesään 2019 mennessä ja nykyisten pienten luokkatilojen yhdistämisen suuremmiksi tiloiksi sekä aulatilojen ottamisen oppimiskäyttöön vuosina 2020 - 2021. Nykyinen keskuskeittiö pienenee jakelu-/valmistuskeittiöksi vuonna 2020. Keskuskeittiöltä vapautuvaa tilaa muutetaan oppimisympäristöiksi. Piha-alueella oleva liikuntakenttä varustetaan tekojäävalmiuteen ja viereiselle lähiliikuntapaikalle rakennetaan varastorakennus. 

8. Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus

Sivistyslautakunta hyväksyi 25.1.2017 alueen kouluverkon kehittämisen ja päätti myös käynnistää Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnittelun. Hankesuunnitelma valmistui kesällä 2018 ja on parhaillaan hallinnollisissa käsittelyissä. Uusi koulu tulee sijaitsemaan ns. kolmiokorttelissa Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmauksessa. Opetuspalvelut suunnitellaan 5 – 9 –luokkalaisille, yhteensä noin 650 oppilaalle. Koulurakennukseen tehdään tilat myös nuorisopalveluille sekä lähikirjastolle. Rakentaminen aloitetaan maanrakennustöiden osalta talvella 2019.  Uusi yhtenäiskoulu valmistuu keväällä 2021 ja toiminta tiloissa voi alkaa syyslukukaudella 2021.

9. Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS)

Opetushallitus on hyväksynyt vuonna 2014 uuden perusopetuksen opetussuunnitelman. Näiden perusteiden mukainen opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokkien 1 – 6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7 – 9 osalta käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017 – 2020.   Uuden opetussuunnitelman myötä kouluille tarvitaan myös uudenlaisia oppimisympäristöjä.  Vuosille 2019 – 2023 varataan kustannuksia koulujen tiloissa tehtäviin toiminnallisiin muutoksiin sekä lisätilatarpeisiin, joissa huomioidaan myös tilatehokkuuden parantaminen. Hankkeet valmistellaan ja sovitaan yhdessä opetuspalveluiden johdon kanssa.

10. Tekniset korjaustyöt

Kiinteistökannan (noin 400 rakennusta) vanhenemisen sekä investointien siirtymisten vuoksi kiireellisiä ja ennalta arvaamattomia korjaustarpeita syntyy koko ajan. Rahoitus mahdollista pienet tekniset korjaustarpeet sekä käyttäjien toiminnasta tai organisaatiomuutoksista johtuvat pienet muutostyöt. Myös syntyneisiin sisäilmasto-ongelmiin puututaan mahdollisimman nopeasti, jotta käyttäjien terveelliset ja turvalliset toimintaolosuhteet pystytään takaamaan.

11. Vesangan koulun laajennus

Laajennuksen perusteena ovat lievästi kasvanut oppilasmäärä sekä huonokuntoinen teknisen työn erillisrakennus. Koulun laajennuksesta on valmistunut elokuussa 2018 hankesuunnitelma, joka on parhaillaan hallinnollisissa käsittelyissä. Suunnittelu käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Laajennuksen rakentaminen aloitetaan keväällä 2019.

12. Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus

Puuppolan nykyisen päiväkodin vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2022. Puuppolan alueelle selvitetään mahdollista rakennuspaikkaa yhdessä kaavoituksen kanssa. Päiväkodin hoitopaikkamäärä on noin 130. Tarveselvitys valmistuu syksyllä 2018 ja hankesuunnitelma keväällä 2019.

13. Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus

Kortepohjan uusi päiväkotikoulu suunnitellaan nykyiselle Kortepohjan koulun tontille noin 630 lapselle. Tontilla olevat rakennukset puretaan. Päiväkotiin tulee tilat kuudelletoista ryhmälle.  Koulun oppimisympäristöt suunnitellaan viidelletoista perusopetusryhmälle 1-6 -luokkalaisille.  Suunnittelijoiden kilpailutus hanke- ja toteutussuunnittelua varten on käynnissä. Puurakentamisen vaihtoehtoa tutkitaan hankesuunnitelmassa, joka valmistuu keväällä 2019. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2020. 

Toimitilojen vuokrahankkeiden talousarvioperustelut

1. Mankolan yhtenäiskoulun lisätilat

Mankolan koulun laajennushanke käynnistyi heinäkuussa 2018 ja valmistuu syksyllä 2019. Laajennukseen sijoittuu keittiö, ruokala ja pieni liikuntasali. Rakennukset omistaa kaupungin kiinteistöyhtiö Education Facilities Oy, joka rakennuttaa hankkeen.

2. Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat (sote-ratkaisu)

Kaupunginhallitus on päättänyt 27.10.2014/302 ja 27.4.2015/155 lausunnoista Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille, joiden mukaan uuden sairaalan hankkeeseen sisältyy kaupungin perusterveydenhuollon tiloja enintään 12.700 brm2. Hankkeen rakennuskustannusindeksiin sidottu kustannusarvio on päätösten mukaan noin 39 M€ (alv 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2016 ja valmistuvat tavoitteen mukaan vuonna 2020. Sote-lainsäädäntövalmistelun keskeneräisyyden vuoksi kaupungin rooli hankkeessa ei ole selvillä.

3. Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus (peruskorj. ja laajennus)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta on käsitellyt 13.3.2016 museopalveluiden palveluverkkoselvityksen, missä vanha suojeltu Lyseo-rakennus peruskorjataan ja laajennetaan museo- ja kulttuurikeskukseksi. Hankkeen jatkovalmistelu edellyttää alueen asemakaavoitustilanteen sekä ns. kulttuurivision etenemistä.

4. Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöt

Uuden sairaalan keittiö otetaan käyttöön vuonna 2020. Tässä yhteydessä Ristonmaan ateriakeskuksella tulee tehdä toiminnallisia muutostöitä, jotka palvelevat erityisesti koulu- ja päiväkotiruokatuotantoa.

5. Kyllikin vanhuskortteli (sote-ratkaisu)

Perusturvalautakunta on käsitellyt 31.3.2016 sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoselvitystä, missä yhtenä hankkeena on iäkkäiden hyvinvointi- ja palvelukeskus, Uusi Kyllikki, joka kokoaisi toimialan palvelut sekä tarjoaisi lisäksi asumispalveluita. Korttelin kehittämishankkeen tavoitteita arvioidaan uudelleen Sote-uudistuksen ja perusturvan tarpeiden lähtökohdista.