Hyppää pääsisältöön

Investointimenot 2017 - 2023

 TPTA+MTATSTSTSTS
1 000 euroa2017201820192020202120222023
        
Maa- ja vesialueet6 9206 0006 000,06 0006 0004 5004 500
        
Urheilu- ja retkeilyalueet1 7001 8604 090,01 5301 4801 5006 920
        
Katupalvelut15 12920 25020 420,018 55019 050  
Viherpalvelut1 6783 8901 780,04 8504 470  
Satamapalvelut4980100,050580  
Kunnallistekniikka yhteensä16 85524 22022 300,023 45024 10017 00017 000
- sis. Kankaan alueen investoinnit1 5845 3001 200,05 0004 500  
- sis. maankäyttösopimusten investoinnit2 0413 0503 100,01 4501 6001 5001 500
        
Talonrakennus / Tilapalvelu21 38540 54030 393,028 88329 94022 97018 100
        
Irtain omaisuus5 7178 1517 700,06 0006 0006 0006 000
        
Osakkeet ja osuudet2 22950010 200,06 30010 2002 2002 200
        
YHTEENSÄ54 80681 27180 683,072 16377 72054 17054 720
        
Altek Aluetekniikka27310145,0145145145145
K-S pelastuslaitos9101 9321 931,71 9651 1631 2651 270
        
YHTEENSÄ, KAUPUNKI55 74383 51282 759,774 27379 02855 58056 135
        
Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet10 20010 80012 126,019 50011 0005 0005 000
        
KAIKKI YHTEENSÄ65 94394 31294 885,793 77390 02860 58061 135

Kaupungin investointimenot ovat yhteensä 82,8 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018 ja 27,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Investoinneista 30,4 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen. Talonrakennuksen investointitaso on sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2019 investointien yhteismäärä on 94,9 miljoonaa euroa. Vuokra- ja muissa talonrakennushankkeissa investoinnit lisääntyvät 1,3 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta.

Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 6,0 miljoonaa euroa ja hankinta on pidetty siten vuoden 2018 tasolla. Summa käytetään maanhankintaan tulevaisuuden tonttitarjonnan turvaamiseksi maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Maan ostomäärärahalla rahoitetaan raakamaan hankinnan lisäksi rakennettujen kiinteistöjen hankinta, tonttien esirakentaminen, rakennusten purkukulut sekä kaupungin kiinteistöjen liittymämaksut.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan varataan 7,7 miljoonaa euroa, josta suurimpia yksittäisiä eriä ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun (0,8 milj. euroa), Mankolan yhtenäiskoulun laajennusosan (0,5 milj. euroa) sekä Savulahden päiväkoti-koulun (0,5 milj. euroa) ensikertainen kalustaminen sekä Keski-Suomen museon peruskorjaus, perusnäyttely ja Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen (0,9 milj. euroa)

Yhdyskuntarakentamisen investointeihin varataan yhteensä 22,3 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimustulot kattavat menoista 3,4 miljoonaa euroa. Alustava kunnallistekniikan investointien erittely on esitetty erillisissä taulukoissa. Tämän lisäksi urheilu- ja retkeilyalueisiin investoidaan 4,1 miljoonaa euroa, josta Hippos 2020 –hankkeen valmisteluun liittyvät väistöliikuntapaikkojen rakentamiskustannukset ovat 2,2 miljoonaa euroa.

Suurimpia talonrakennusinvestointikohteita ovat Savulahden päiväkotikoulu (8,4 milj. euroa vuodelle 2019), Keljonkankaan yhtenäiskoulu (6,0 milj. euroa vuodelle 2019) sekä Kuokkalan yhtenäiskoulu (5,3 milj. euroa vuodelle 2019).

Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talonrakennushankkeita toteutetaan vuonna 2019 yhteensä arviolta 12,1 miljoonalla eurolla. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla.

Investoinnit suuruusjärjestyksessä
Katupalvelut20 420
Osakkeet ja osuudet10 200
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus8 400
Irtain käyttöomaisuus7 700
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus6 000
Maa- ja vesialueet6 000
Urheilu- ja retkeilyalueet4 090
Kuokkalan yhtenäiskoulu4 000
Tilapalvelun tekniset korjaustyöt3 500
Keski-Suomen pelastuslaitos1 932
Viherpalvelut1 780
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 1 589
Rakentajantalon muutostyöt1 500
Kuokkalan yhtenäiskoulu/Kuokkalan koulun muutostyöt1 300
Vesangan koulun laajennus1 200
Keski-Suomen museon peruskorjaus1 004
Teatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt (viereisten tonttien pysäköintiratkaisut)800
Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS)500
Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus400
Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus200
Altek Aluetekniikka145
Satamapalvelut100
Investointimenot yhteensä82 760
Investointiosan erittely 2017–2021
 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
MAA- JA VESIALUEET     
Maan osto6 9206 0006 000,06 0006 000
Menot yhteensä (sitova)6 9206 0006 000,06 0006 000
Maan myynti2 7001 0004 000,04 0004 000
Tulot yhteensä (sitova)2 7001 0004 000,04 0004 000
Maan myyntivoitot, käyttötalous17 60213 00021 750,012 00012 000
Tulot yhteensä20 30214 00025 750,016 00016 000
Nettomenot13 3828 00019 750,010 00010 000
      
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS     
Konsernihallinto3 6752 6931 484,6  
Perusturva133410136,0  
Kasvun ja oppimisen palvelut1 3782 2593 767,0  
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut4961 6041 645,0  
Kaupunkirakenne341 185667,4  
Menot yhteensä (sitova)5 7178 1517 700,06 0006 000
Konsernihallinto7200,0  
Tulot yhteensä (sitova)7200,0  
Nettomenot-5 645-8 151-7 700,0-6 000-6 000
      
OSAKKEET JA OSUUDET     
Osakkeet ja osuudet, menot (sitova)2 22950010 200,06 30010 200
Menot yhteensä2 22950010 200,06 30010 200
Osakkeet ja osuudet, tulot (sitova)2542460,000
Tulot yhteensä2542460,000
Nettomenot-1 974,7-254-10 200,0-6 300-10 200
      
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN     
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot (sitova)1 7001 8604 090,01 5301 480
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot (sitova)16100,000
Liikuntapalvelut, nettomenot-1 539,3-1 860-4 090,0-1 530-1 480
      
Katupalvelut15 12920 25020 420,018 55019 050
Viherpalvelut1 6783 8901 780,04 8504 470
Satamapalvelut4980100,050580
Kunnallistekniikka, menot yhteensä (sitova)16 85524 22022 300,023 45024 100
Kunnallistekniikka, tulot yhteensä (sitova)37600,00,00,0
Maankäyttösopimustulot, käyttötalous2 0413 0503 100,01 4501 600
Kunnallistekniikka, nettomenot-14 439-21 170-19 200,0-22 000-22 500
      
Menot yhteensä18 55526 08026 390,024 98025 580
Tulot yhteensä53700,000
Nettomenot-18 018-26 080-26 390,0-24 980-25 580
      
      
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ     
MENOT33 42140 73150 290,043 28047 780
TULOT3 5631 2464 000,04 0004 000
NETTO-29 858-39 485-46 290,0-39 280-43 780