Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Liikenne- ja viheralueiden palvelualue vastaa kaupungin yleisten alueiden infran hallinnasta ja metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta, viljelypalstatoiminnan järjestämisestä, yksityistieavustusten hoitamisesta, seudullisesta joukkoliikenteestä, jätehuollon viranomaistehtävistä sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttamisesta.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Vuoden aikana valmistaudutaan siirtymään alueiden hoidossa täysin omajohtoiseen tuotantoon. Kolme kilpailutettua alueurakkaa päättyy lokakuussa 2019. Suunnitelmissa on Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 lopussa ja toimintojen yhdistäminen Liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen vuoden 2020 alusta.

Glyfosaatin käyttöä rikkakasvien torjunnassa vähennetään. Vuonna 2019 sitä ei käytetä enää Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen hoitamilla liikenne- ja viheralueilla esimerkiksi keskustassa, Palokassa, Tikkakoskella ja Korpilahdella. Vieraslajien torjuntaa tehostetaan osallistumalla Suomen luonnonsuojeluliiton Finvasive-hankkeeseen.

Jätehuoltoviranomainen täydentää kuljetustietorekisteriä kuljetus- ja kiinteistörekisteritiedoilla sekä aloittaa sako- ja umpikaivolietehuollon selvittämisen ja seurannan. Jätehuoltomääräykset uudistetaan 1.1.2019 muuttuvan jätelain sekä Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksen johdosta.

Joukkoliikenteen palvelutarjontaa kehitetään ja lisätään nousevien matkamäärien myötävaikutuksella. Waltti -lippu- ja maksujärjestelmään valmistellaan liikennepalvelulain edellyttämiä valtakunnallisia muutoksia. Muun muassa tunnistepohjaisen lippujärjestelmän käyttöön on tarkoitus päästä syksyn 2019 aikana. Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadulla oleva paikallisliikenneterminaali siirretään keskustan rakennustöiden alta väliaikaisesti Asemakadulle, mikä aiheuttaa muutoksia linjojen reiteissä ja aikatauluissa. Väliaikainen paikka on käytössä arviolta maaliskuuhun 2020.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Katupalvelut2 667,53 968,83 993,825,00,6 %
Viherpalvelut175,0151,0178,027,017,9 %
Metsäpalvelut1 378,31 450,01 450,00,00,0 %
Satamapalvelut423,8478,5478,50,00,0 %
Jätehuoltopalvelut604,0292,3328,736,412,5 %
Pysäköinninvalvonta1 140,91 180,01 190,010,00,8 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset6,06,56,50,00,0 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä207,3145,0144,0-1,0-0,7 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen13 006,413 131,813 297,7165,91,3 %
Valon hankkeet109,260,060,00,00,0 %
Maankäyttösopimusmaksut2 040,53 050,03 400,0350,011,5 %
Toimintatulot yhteensä21 758,823 913,924 527,2613,32,6 %
      
Katupalvelut13 500,616 020,416 178,2157,81,0 %
Viherpalvelut2 900,12 797,62 872,675,02,7 %
Metsäpalvelut966,6807,6854,647,05,8 %
Satamapalvelut337,9409,8412,32,50,6 %
Jätehuoltopalvelut287,6297,2328,731,510,6 %
Pysäköinninvalvonta719,8690,8711,420,63,0 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset289,6289,1289,60,50,2 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä640,5549,9907,2357,365,0 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen17 306,717 927,918 553,6625,73,5 %
Valon hankkeet269,4186,2186,50,30,2 %
Resurssiviisas kestävä liikenne47,761,863,71,93,1 %
Toimintamenot yhteensä37 266,440 038,341 358,41 320,13,3 %
      
Katupalvelut-10 833,0-12 051,6-12 184,4-132,81,1 %
Viherpalvelut-2 725,0-2 646,6-2 694,6-48,01,8 %
Metsäpalvelut411,7642,4595,4-47,0-7,3 %
Satamapalvelut85,868,766,2-2,5-3,6 %
Jätehuoltopalvelut316,4-4,90,04,9-100,0 %
Pysäköinninvalvontapalvelut421,1489,2478,6-10,6-2,2 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset-283,6-282,6-283,1-0,50,2 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä-433,2-404,9-763,2-358,388,5 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen-4 300,4-4 796,1-5 255,9-459,89,6 %
Valon hankkeet-160,2-126,2-126,5-0,30,2 %
Resurssiviisas kestävä liikenne-47,7-61,8-63,7-1,93,1 %
Maankäyttösopimusmaksut2 040,53 050,03 400,0350,011,5 %
Toimintakate yhteensä-15 507,6-16 124,4-16 831,2-706,84,4 %

Altek Aluetekniikan ylijäämän purkamisella katetaan mm. katupalveluiden alueiden kasvusta ja sopimushintojen korotuksista aiheutuvia menoja. Suurin osa ylijäämästä käytetään korjausvelan lyhentämiseen. Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen suunniteltu lakkauttaminen ja yhdistäminen Liikenne- ja viheralueet -palvelualueeseen tulee huomioida vuoden 2020 talousarviossa nettomenojen kasvuna, joka suuruusluokkana on Altekin talousarvion 2019 alijäämän suuruinen (noin 1,4 milj. euroa).

Metsäpalveluiden toiminnassa noudatetaan ensimmäinen täysi vuosi kaupunkirakennelautakunnan vahvistamaa metsäohjelmaa, mikä saattaa vaikuttaa talouden toteutumiseen.

Jätehuollon viranomaistoiminnan tuloiksi kirjataan asiakkaiden maksama viranomaistyön kustannukset, jotka laskutetaan Mustankorkea Oy:n laskutuksen yhteydessä. Menot koostuvat pääosin viranomaistyön henkilöstökuluista, joihin varataan 6 kk:n määräaikainen henkilöresurssi sako- ja umpikaivolietehuollon selvittämiseen.

Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset kasvavat liikenteen lisäämisen johdosta. Laukaan suunnan liikenne (linja 41) on liitetty osaksi kilpailutettua joukkoliikennetarjontaa. Uusi liikenne vaikuttaa myös matkamäärien kasvuun ja asiakastulojen lisääntymiseen. Asiakastulojen kasvu ei kuitenkaan kata liikennöintikustannusten kasvua. Paikallisliikenneterminaalin muutosta aiheutuviksi lisäkustannuksiksi on arvioitu 300 000 euroa ja kustannukset on lisätty Jyväskylän kaupungin osuuteen. Talousarviovalmistelun yhteydessä on huomioitu myös tarvittava lisämääräraha 200 000 euroa, jonka turvin joukkoliikenteen kausilippujen asiakashintoja pystytään alentamaan ainakin lasten, nuorten ja opiskelijoiden käyttäjäryhmissä muiden vertailukaupunkiseutujen hintatasolle. Korpilahden asiointiliikenteen asiakashinnoittelu muutetaan kiinteähintaiseksi 3 euroa/matka, jolloin se on sama kuin joukkoliikenteen yhden vyöhykkeen kertamatkalipun hinta. Muutos lisää Korpilahden asiointiliikenteen arvioituja kustannuksia vuositasolla noin 7 500 eurolla.

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 350 000 euroa vuotta 2018 enemmän.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Katutyöluvat, kpl 70165065000,0 %
Joukkoliikenteen matkat (milj.kpl/v)777,5402,3 %
Maksukehoitukset, kpl18 58419 60019 000-600-3,1 %
      
Mittarit     
Ulkovalaistuksen käyttötunnit, sitouduttu ltk hyväksymissä ohjausperiaatteissa tasoon 2800 h/a2 7032 8002 80000,0 %
Energian kulutus kWh/valonlähde/a25724724700,0 %
Ulkovalaistuksen kokonaisenergiankulutus ei kasva vuoden 2016 tasosta (8401 Mwh) 2017-20258 2768 2008 20000,0 %
Katutyölupien käsittelyaika vrk/lupa45500,0 %
Katupalvelut, e/asukas961131130-0,2 %
Katujen talvihoito, €/asukas 18212100,0 %
Katujen kesähoito, €/asukas78816,7 %
Viherpalvelut, e/asukas21202001,5 %
Rakennettujen puistojen hoito, e/ha16 57214 75014 75000,0 %
Venepaikkojen vuokrausaste-%7575750-0,1 %
Satamapalvelut, e/asukas2330-0,4 %
Ylläpitokustannukset, e/venepaikka97959500,0 %
Käyttäjien tyytyväisyys asuntoalueiden läheisten metsien hoitoon (1-5)3330-2,0 %
Lähimetsien käsittelypinta-ala vuodessa -%11101000,0 %
Katujen rakentaminen €/asukas1081161442824,1 %
Puistojen rakentaminen €/asukas121312-1-7,7 %
Jätehuollon hakemusten käsittelyaika vrk/lupa5 77 
Oikaisuvaatimus-% (pysäköintivirhemaksut)565-1-16,7 %
Hyväksymis-% (pysäköintivirhemaksut)131614-2-12,5 %
Pysäköinninvalvonnan kustannukset, e/pysäköintivirhemaksu39353726,2 %

 

 

 

Lipputuki * = Vuodesta 2014 joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksesta lähtien lipputuki on poistunut ja kustannuksina huomioidaan joukkoliikenteen alijäämä