Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Museopalveluihin kuuluvat Jyväskylän taidemuseo (aluetaidemuseo), Keski-Suomen museo (maakuntamuseo) ja Suomen käsityön museo (valtakunnallinen erikoismuseo), jonka yhteydessä toimii Kansallispukukeskus, joka vastaa maamme suomenkielisen alueen kansallispukujen kokoamis-, tarkistus- ja tutkimustyöstä. Jyväskylän kaupunki saa korotetun, henkilötyövuosiin sidotun valtionosuuden museoiden alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan, jota toteutetaan Museoviraston kanssa tehtyjen nelivuotissopimusten mukaisesti. Keski-Suomen museolla on Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristönhoitoon liittyvissä asioissa Keski-Suomessa.

Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla muita museokasvatuksellisia palveluja ja osallistumismahdollisuuksia eri ikä- ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Keski-Suomen museon peruskorjaus valmistuu keväällä 2019 ja museo uusine näyttelyineen avautuu yleisölle syksyllä 2019.

Aiesopimuksen mukaisesti käynnistetään Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan hankesuunnitelman teko.

Kaupungin keskustassa sijaitsevat Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo ovat mukana Jyväskylän Sydän -kulttuuri-investointien suunnitteluprojektissa.

Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään (vanha vuodelta 1986).

Osallisuutta vahvistetaan ottamalla käyttöön Jyväskylän taidemuseon uusi yhteisöllinen taidetila. Suomen käsityön museo jatkaa museon vapaaehtoistyön toimintamallin kehittämistä ja toteuttamista.

Valmistaudutaan museoiden uuden valtionosuusjärjestelmän ja uuden museolain voimaantuloon. 

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019€/kpl%
      
Tunnusluvut     
Kävijöiden määrä100 54970 00080 00010 00014,3 %
Perjantaikävijöiden määrä20 72711 00012 0001 0009,1 %
Opetus- ja opastustilaisuudet3 7272 0002 1001005,0 %
Opintotilaisuuksiin osallistujien määrä16 40715 00013 000-2 000-13,3 %
Yleisötapahtumat277250150-100-40,0 %
Aukiolotunnit7 7327 4508 1006508,7 %
      
Mittarit     
Kävijät / aukiolotunnit13,09,49,915,3 %
Perjantaikävijät / maksullisten kohteiden kävijät21,8 %15,7 %17,2 %09,6 %
Opintoryhmien osallistujat / kävijät43,2 %21,4 %16,3 %0-23,8 %
      
Bruttomenot e / asukas34,831,831,800,0 %
Nettomenot e / asukas30,129,529,500,0 %
Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia