Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Kasvun ja oppimisen hallintoon kuuluvat toimialajohtaja, palvelujohtajat ja kasvun ja oppimisen hal-linnon yksikkö. Lisäksi yksikössä ovat sivistyslautakunnan menot ja koko määrärahalle yhteisiä kon-sernihallinnon vyörytyksiä sekä konsernihallinnon laskuttamat toimialan hallinto-, henkilöstö- ja ta-louspalvelujen menot.

Lasten vanhemmille tai muille huoltajille kohdennettua uuden varhaiskasvatuslain mukaista neuvon-taa ja ohjausta käytettävissä olevista varhaiskasvatuspalveluista kehitetään ja tehostetaan varhais-kasvatuksen palveluohjauksessa. Tiedotuksessa ja ohjauksessa huomioidaan subjektiivisen var-haiskasvatusoikeuden rajauksen purkaminen. Perusopetuksen palveluohjauksessa selkeytetään ohjauksen toimintatapoja. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan siirtyessä kunnille laaditaan oh-jausta ja valvontaa tukeva sekä palveluja linjaava sääntökirja.

Palvelu- ja kehittämisyksikössä tuetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön osaami-sen kehittämistä uusilla toimintamalleilla ja tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyössä henkilöstön kanssa kehitetään uusia laadun arvioinnin malleja.

Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia