Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Talouden palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; talouden ohjaus sekä tarkastuspalvelut.

Talouden ohjaus

Talouden ohjauksen tehtävänä on huolehtia kaupungin talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta; talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista; tilinpäätöksen laadinnasta, kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä laskennan ja tietojohtamisen kehittämisestä.

Vuonna 2019 toteutetaan mm. seuraavia kehittämishankkeita:

  • Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen läpikäynti toimintansa aloittavan Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa.
  • Tietojohtamisen ja tietovarastoraportoinnin kehittäminen tiiviissä yhteistyössä toimialojen, liikelaitosten ja Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa
  • Tilastoinnin automatisointi yhdessä valtakunnallisen kuntatietohankkeen (KuTi) kanssa
  • Tehdään kevään 2019 aikana kattava, kaikki toimialat käsittävä palvelu- sekä resurssikartoitus. Kartoituksessa eritellään kaupungin omat palvelut ja muiden tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavat palvelut ja niiden resurssit.

Osana talouden ohjausta on tietotiimi, joka on kaupungin keskitetty tietojohtamisen ja raportoinnin asiantuntijayksikkö. Tietotiimin tehtävänä on tietojohtamisen ja modernien raportointivälineiden kehittämisen kautta seurata kaupungin toimintaympäristön kehitystä ja ennakoida tulevia muutoksia sekä tuottaa tietoja kaupungin toiminnan ja talouden seurantaa varten.

Talouden ohjauksen organisointia uudistetaan vuodelle 2019. Konsernihallinnon talouden ohjauksen yhteydessä on keskitetysti hoidettu perusturva- ja sivistystoimialan talouden suunnitteluun, seurantaan ja laskentaan liittyviä tehtäviä. Samoin perusturva- ja sivistystoimialan maksatukseen liittyvät tehtävät on hoidettu keskitetysti erillisessä talousyksikössä. Uudistuksen yhteydessä nämä tehtävät siirretään kyseisten toimialojen yhteyteen. Siirrolla valmistaudutaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen ja varmistetaan tukipalveluiden kustannusten oikea kohdentuminen.

Tarkastuspalvelut

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, joka kuuluu henkilöstöhallinnollisesti talouden palvelualueeseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida, varmistaa ja tukea hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta ja riittävyyttä. Sisäisen tarkastuksen asema, valtuudet ja vastuu määritellään kaupunginhallituksen antamassa toimintaohjeessa.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Talouden ohjaus996,9816,1144,0-672,1-82,4 %
Talousyksikkö771,3764,70,0-764,7-100,0 %
Tarkastuspalvelut0,062,00,0-62,0-100,0 %
Toimintatulot yhteensä1 768,21 642,8144,0-1 498,8-91,2 %
      
Talouden ohjaus1 316,91 313,9648,9-665,0-50,6 %
Talousyksikkö680,2716,20,0-716,2-100,0 %
Tarkastuspalvelut224,1234,0229,8-4,2-1,8 %
Toimintamenot yhteensä2 221,22 264,1878,7-1 385,4-61,2 %
      
Toimintakate yhteensä-453,1-621,3-734,7-113,418,3 %