Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut -palvelualue vastaa henkilöstötyön strategisesta johtamisesta sekä tuottaa henkilöstöhallinnon tukipalveluja toimialoille ja liikelaitoksille. Palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; henkilöstöresurssien ohjaus sekä työkyky ja osaaminen.

Palvelualueeseen kuuluvat talousarviossa myös pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen menokohdat, työterveyshuollon palvelut kaupungin henkilöstölle sekä henkilöstöpalvelujen menokohta. Henkilöstöpalvelut menokohta pitää sisällään mm. henkilöstöpalveluiden johtamat työkyvyn ja osaamisen kehittämisen sekä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden kulut, yhteistyötoimikunnan kulut sekä henkilökuntaetuudet.

Henkilöstöresurssien ohjaus

Henkilöstöresurssien ohjauksen tehtävänä on linjata, kehittää ja tukea henkilöstösuunnittelua, rekrytointia, henkilöstön palkitsemista ja palkkausjärjestelmiä sekä muita palvelussuhdeasioita. Tehtäväalueeseen kuuluu myös operatiivisten henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottaminen toimialoille. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yhteistoiminnan ohjaus sekä henkilöstötietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen.

Työkyky ja osaaminen

Työkyky ja osaaminen -palveluyksikkö vastaa henkilöstön työkyvyn hallinnasta ja osaamisen kehittämisestä, esimiestyön ja työyhteisöjen tukemisesta ja kehittämisestä sekä työturvallisuuden ja työsuojelun ohjauksesta. Tehtäväalueeseen kuuluu myös työterveyshuollon palvelujen hankinta.

Henkilöstöpalveluiden painopisteenä on vuonna 2019 tukea ennakoiden ja systemaattisesti johtamista ja arjen esimiestyötä sekä työyhteisöjen toimivuutta. Päämääränä henkilöstötyössä ovat arjen sujuvat käytännöt henkilöstötyön eri osa-alueilla ja esimiestyön hallittavuus. Nämä ovat yksi keino parantaa työnantajakuvaa, jonka kehittämiseen kiinnitetään huomiota kaikessa tekemissä.

Palvelualueella varaudutaan myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun jatkumiseen sekä  vuoden alusta käynnistyvän Monetra-yhteistyön sujuvuuden ja toimivien prosessien varmistamiseen.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Henkilöstöresurssien ohjaus1 280,91 699,41 819,7120,37,1 %
Henkilöstöresurssien ohjaus1 021,1884,0905,221,22,4 %
Henkilöstöpalvelut218,7182,9182,90,00,0 %
Pääluottamusmiehet41,0288,5383,595,032,9 %
Työsuojeluvaltuutetut0,0344,0348,14,11,2 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen1 434,81 403,61 425,822,21,6 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen473,4453,6475,822,24,9 %
Työterveyshuolto961,4950,0950,00,00,0 %
Toimintatulot yhteensä2 715,73 103,03 245,5142,54,6 %
      
Henkilöstöresurssien ohjaus2 131,52 370,12 755,3385,216,3 %
Henkilöstöresurssien ohjaus1 164,71 230,71 279,248,53,9 %
Henkilöstöpalvelut272,2373,8633,8260,069,6 %
Pääluottamusmiehet418,3422,5480,858,313,8 %
Työsuojeluvaltuutetut276,3343,1361,518,45,4 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen2 361,02 682,02 636,3-45,7-1,7 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen540,3592,0546,3-45,7-7,7 %
Työterveyshuolto1 820,72 090,02 090,00,00,0 %
Toimintamenot yhteensä4 492,55 052,15 391,6339,56,7 %
      
Toimintakate yhteensä-1 776,9-1 949,1-2 146,1-197,010,1 %