Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; kehittäminen sekä tietohallinto. Palvelualueeseen kuuluva tietohallinto toimii nettoyksikkönä.

Kehittäminen

Strategia ja kehittäminen -yksikön organisoitumista uudistetaan vuoden 2019 talousarviossa. Nykyisistä tehtävistä mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattorin tehtävät sekä palvelusetelijärjestelmän hallinnointi siirretään perusturvan toimialle, koska kyseiset palvelut kuuluvat ensisijaisesti perusturvan tehtäväalaan. Vapaaehtoistoiminta ja asuinalueiden osallistamiseen ja aktivointiin liittyvät tehtävät siirretään puolestaan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kokonaisuuteen. Uudelleen organisoinnilla tavoitellaan uutta toimintatapaa, jossa kaupungin, kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin yhteistyötä vahvistetaan entisestään osallisuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Strategia ja kehittämisyksikön toiminnan painopistettä uudelleen suunnataan kaupunkistrategian valmisteluun ja seurantaan, sisäisten toimintaprosessien kehittämiseen, edunvalvontaan ja seutuyhteistyöhön.

Tietohallinto säilyy nettoyksikkönä, mutta siirtyy talousjohtajan alaisuudesta kehitysjohtajalle. Organisaatioratkaisulla tuetaan tietohallinnon kytkemistä entistä tiiviimmin kaupungin kehittämistoimintaan.

Tietohallinto

Tietohallinto suunnittelee ja tuottaa kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille tietojärjestelmä- ja telepalvelujen kehittämis-, ylläpito- ja tukipalveluita. Kaupunkikonsernin ICT-ohjausryhmä, toimialueiden ICT-kehittämisryhmät, digityöryhmä ja tietoturvan työryhmä ohjaavat ja valmistelevat tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimintaa. Tietohallinto osallistuu aktiivisesti sekä kansalliseen että paikalliseen ict-yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. ICT-palvelutuotannossa käytetään ulkoisia toimittajia sen ollessa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti perusteltua.

Tietohallinto osallistuu ja tukee palvelualueiden ict- ja digihankkeita. Vuoden 2019 kehittämishankkeina otetaan käyttöön tietohallinnon uusi ohjaus- ja palvelumalli, O365 käyttöönotto laajenee, käynnistetään asiakirjahallinnon ja intranetin uudistus, mahdollistetaan tilojen laajempi käyttö kuntalaisille, jatketaan asiakkuuden hallinnan (CRM) valmistelua ja käyttöönottoa, hankitaan IAM/ Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallintaan, otetaan Suomi.fi -viestit palvelu käyttöön, uusitaan kuntalaisportaali omajyväskylä sekä suunnitellaan kaupungin yhteistä verkkokauppaa. Kyberturvallisuutta kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja järjestetään henkilöstölle tietoturvaan liittyviä koulutuksia. Tiedonhallintalaki tulee voimaan uusine velvoitteineen mm. tietojärjestelmien kuvaamisessa.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

Kehittäminen

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Kehittäminen342,5327,0203,7-123,3-37,7 %
Palvelusetelijärjestelmä, kehittäminen20,230,00,0-30,0-100,0 %
Vapaaehtoistoiminta0,20,00,00,00,0 %
Kehittämis- ja EU -hankkeet155,4100,0100,00,00,0 %
Toimintatulot yhteensä518,4457,0303,7-153,3-33,5 %
      
Kehittäminen539,5515,9396,9-119,0-23,1 %
Palvelusetelijärjestelmä, kehittäminen58,093,40,0-93,4-100,0 %
Vapaaehtoistoiminta111,8170,40,0-170,4-100,0 %
Kehittämis- ja EU -hankkeet158,6299,0210,0-89,0-29,8 %
Toimintamenot yhteensä868,01 078,7606,9-471,8-43,7 %
      
Toimintakate yhteensä-349,7-621,7-303,2318,5-51,2 %
Tietohallinto
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Toimintatulot6 172,76 777,07 791,71 014,715,0 %
Toimintamenot5 280,66 147,67 091,7944,115,4 %
Toimintakate892,1629,4700,070,611,2 %
Poistot767,8800,0700,0-100,0-12,5 %
Netto124,2-170,60,0170,6-100,0 %
Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Tietokoneverkon palvelimien lkm19419720252,5 %
Pöytäkoneiden lkm2 4282 4282 285-143-5,9 %
Kannettavien tietokoneiden lkm2 2422 2422 56532314,4 %
Oppilasverkon työasemat ja mobiililaitteet5 8005 8168 0002 18437,6 %
Matkapuhelin lkm4 7794 6004 9752004,3 %

 

Asiasanat: