Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; hallintopalvelut sekä laki- ja kilpailuttamispalvelut.

Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluu talousarviossa konsernihallinnon yhteiset -menokohta. Menokohtaan on koottu sellaiset menoerät, joita on vaikea kohdistaa suoraan eri palvelualueille. Tällaisia menoeriä ovat mm. konsernihallinnon tilavuokrat, siivous, tietohallinnon ja talouskeskuksen veloitukset, posti- ja telepalvelut sekä toimistotarvikkeet ja kopiokoneiden käyttökulut.

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaisten toimielinten, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kaupunginjohtajan sekä osin sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialojen toimielinten ja muiden päätösasioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä sihteeritehtävistä. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin asiakirjahallinnon ja kirjaamo- ja arkistotoimen tehtävät sekä vaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät. Palveluyksikkö vastaa myös kaupungin kansainvälisen toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön.

Tulevan vuoden aikana hallintopalveluissa jatketaan Tweb-järjestelmän kehittämistä tehostamaan päätösasioiden valmistelun prosesseja. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen pöytäkirjan tarkastus soveltuvin osin. Tietojen sähköisen säilyttämisen kehittämistä jatketaan ja paperiarkistojen keskittäminen saatetaan loppuun kaupunginarkiston käyttöön tulevan lisämakasiinin myötä. Arkistonhallintaohjelman täydentäminen ja asiakirjojen digitointi etenevät sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi.

Laki- ja kilpailuttamispalvelut

Palveluyksikön tehtävänä on tuottaa asiantuntijapalvelua kaupungin organisaatioon. Lakipalvelut vastaa erityisesti oikeudellisten palveluiden tuottamisesta sekä kaupungin etujen valvonnasta niin sopimusosapuolena kuin tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.  Kilpailuttamispalvelut vastaa kaupungin hankintojen kokonaishallinnasta ja ohjauksesta kaupungin hankintastrategian ja hankintaprosessien mukaisesti. Palveluyksikkö ohjaa ja avustaa toimialoja laki- ja kilpailuttamispalvelun ulkoisen asiantuntijan käytössä.

Tulevan vuoden painopistealueena on organisaation sopimusosaamisen ja sopimushallinnan kehittäminen. Tavoitteena on yhtenäistää ja jalkauttaa hyviä toimintatapoja sekä edistää hankintasopimusten ja niihin liittyvän dokumentoinnin tiedonhallintaa.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Konsernihallinnon yhteiset55,370,070,00,00,0 %
Hallintopalvelut277,2570,4421,6-148,8-26,1 %
Hallinto266,0570,4421,6-148,8-26,1 %
Kansainväliset yhteydet11,10,00,00,00,0 %
Laki- ja kilpailuttamispalvelut879,6657,2719,962,79,5 %
Lakipalvelut432,1337,8355,317,55,2 %
Kilpailuttamispalvelut447,5319,4364,645,214,2 %
Toimintatulot yhteensä1 212,11 297,61 211,5-86,1-6,6 %
      
Konsernihallinnon yhteiset2 853,63 324,03 449,0125,03,8 %
Hallintopalvelut1 198,61 200,11 363,3163,213,6 %
Hallinto937,8979,21 107,6128,413,1 %
Keskusarkisto185,3140,9175,734,824,7 %
Kansainväliset yhteydet75,580,080,00,00,0 %
Laki- ja kilpailuttamispalvelut950,4933,61 017,684,09,0 %
Lakipalvelut462,9451,6474,723,15,1 %
Kilpailuttamispalvelut487,5482,0542,960,912,6 %
Toimintamenot yhteensä5 002,65 457,75 829,9372,26,8 %
      
Toimintakate yhteensä-3 790,6-4 160,1-4 618,4-458,311,0 %