Hyppää pääsisältöön

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä tulossuunnitelmassa liikelaitokset lasketaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää tätä kokonaistaloudellista tulossuunnitelmaa.

Tulossuunnitelma 2017 - 2021

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä
      
 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
Toimintatulot173 676311 244313 660,0318 827322 486
Toimintamenot-801 387-970 394-984 344,8-996 723-1 020 597
TOIMINTAKATE-627 711-659 150-670 684,8-677 896-698 111
Verotulot514 407514 658545 337,6565 991587 507
Valtionosuudet173 337173 425167 777,0166 435165 103
Rahoitustulot ja -menot (sitova)7 06612 3429 761,13 2942 345
Korkotulot8 9208 9278 909,98 9108 910
Muut rahoitustulot4 4889 9637 563,02 2132 213
Korkomenot-6 235-6 500-6 660,0-7 775-8 724
Muut rahoitusmenot-108-49-51,8-54-54
VUOSIKATE67 09941 27452 190,957 82456 844
Poistot ja arvonalentumiset-53 589-51 787-52 190,9-57 824-56 844
Satunnaiset erät000,000
TILIKAUDEN TULOS13 510-10 5130,000
Poistoeron lisäys/vähennys340340340,4340340
Rahastojen lisäys/vähennys-500,000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ13 846-10 173340,4340340
      
Vuosikate/Poistot, %125,2 %79,7 %100,0 %100,0 %100,0 %
Vuosikate/Poistonal. investoinneista, %144 %54 %78 %93 %90 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, M€50,640,540,841,241,5
Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2019
1 000 euroaKaupungin talousarvio TilapalveluTyöterveys AaltoTalouskeskusAltek AluetekniikkaKylän KattausK-S pelastuslaitosEliminoinnitYhdistetty talousarvio
          
Toimintatulot146 792,496 430,00,00,011 137,325 903,433 396,9 313 660,0
Toimintamenot-851 924,8-60 451,00,00,0-12 410,0-26 254,1-33 304,9 -984 344,8
TOIMINTAKATE-705 132,435 979,00,00,0-1 272,7-350,792,00,0-670 684,8
Verotulot545 337,60,00,00,00,00,00,0 545 337,6
Valtionosuudet167 777,00,00,00,00,00,00,0 167 777,0
Rahoitustulot ja -menot22 311,2-12 538,80,00,00,00,0-11,30,09 761,1
Korkotulot8 909,90,00,00,00,00,00,0 8 909,9
Muut rahoitustulot20 101,30,00,00,00,00,00,5-12 538,87 563,0
Peruspääoman korko0,0-12 538,80,00,00,00,00,012 538,80,0
Korkomenot-6 660,00,00,00,00,00,00,0 -6 660,0
Muut rahoitusmenot-40,00,00,00,00,00,0-11,8 -51,8
VUOSIKATE30 293,423 440,20,00,0-1 272,7-350,780,70,052 190,9
Poistot ja arvonalentumiset-26 600,0-23 768,00,00,0-116,6-2,6-1 703,7 -52 190,9
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
TILIKAUDEN TULOS3 693,4-327,80,00,0-1 389,3-353,3-1 623,00,00,0
Poistoeron lisäys/vähennys340,40,00,00,00,00,00,0 340,4
Varausten lisäys/vähennys0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
Rahastojen lisäys/vähennys0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ4 033,8-327,80,00,0-1 389,3-353,3-1 623,00,0340,4
          
Kumulatiivinen yli-/alijäämä36 769,60,01 536,8673,01 042,7793,1-0,1 40 815,2
Tulossuunnitelman erittely 2017-2021
Liikelaitokset nettona
       
  TPTA+MTATSTS
1 000 euroa 20172018201920202021
       
Toimintatulot 149 586139 441146 792,4146 792146 792
 - Muutos 1 000 euroa  7 351,100
 - Muutos %  5,3 %0,0 %0,0 %
Toimintamenot -815 326-831 256-851 924,8-860 968-883 293
 - Muutos 1 000 euroa  20 668,79 04322 325
 - Muutos %  2,5 %1,1 %2,6 %
TOIMINTAKATE -665 740-691 815-705 132,4-714 175-736 501
 - Muutos 1 000 euroa  13 317,69 04322 325
 - Muutos %  1,9 %1,3 %3,1 %
Kunnan tulovero 440 261439 258466 400,0483 190502 837
Kiinteistövero 47 09648 60051 000,052 73153 756
Osuus yhteisöveron tuotosta27 05126 80027 937,630 07130 914
Verotulot (sitova) 514 407514 658545 337,6565 991587 507
 - Muutos 1 000 euroa  30 680,120 65421 516
 - Muutos %  6,0 %3,8 %3,8 %
Peruspalvelujen valtionosuus151 738149 941143 315,3142 169141 031
Valtionosuuksien tasaus 43 10945 35646 334,545 96445 596
Järjestelmämuutoksen tasaus     
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet-21 509-21 873-21 872,8-21 698-21 524
Valtionosuudet (sitova) 173 337173 425167 777,0166 435165 103
 - Muutos 1 000 euroa  -5 647,5-1 342-1 332
 - Muutos %  -3,3 %-0,8 %-0,8 %
Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille394234,93535
- Muut 600,000
- Liekkilän kannatusyhdistys ry000,000
- Kärkisten vesiosuuskunta021,922
- Jyväskylän Taiteilijatalosäätiö443,844
- Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö293629,22929
Sos. luototus korkotuotot 500,000
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista8 8658 8658 865,08 8658 865
Maksuliikennetilien korot 122010,01010
Korkotuotot 8 9208 9278 909,98 9108 910
 - Muutos 1 000 euroa  -17,000
 - Muutos %  -0,2 %0,0 %0,0 %
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot3 1578 5506 150,0800800
Verotilitysten korot ja korotukset42020,02020
Viivästyskorot 875050,05050
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä243243242,5243243
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta12 30012 50012 538,812 55012 600
- Tilapalvelu 12 30012 50012 538,812 55012 600
Muut rahoitustuotot 1 2931 1001 100,01 1001 100
Muut rahoitustuotot 17 08422 46320 101,314 76314 813
 - Muutos 1 000 euroa  -2 361,2-5 33950
 - Muutos %  -10,5 %-26,6 %0,3 %
Korkokulut lainoista ulkopuolisille-6 235-6 500-6 660,0-7 775-8 724
Korkokulut -6 235-6 500-6 660,0-7 775-8 724
 - Muutos 1 000 euroa  -160,4-1 115-949
 - Muutos %  2,5 %16,7 %12,2 %
Verotilitysten korot -19-20-20,0-20-20
Viivästyskorot ja korotukset-1500,000
Muut rahoituskulut -71-20-20,0-20-20
Muut rahoituskulut -105-40-40,0-40-40
 - Muutos 1 000 euroa  0,000
 - Muutos %  0,0 %0,0 %0,0 %
Rahoitustulot ja -menot 19 66424 85022 311,215 85714 959
 - Muutos 1 000 euroa  -2 538,6-6 454-899
 - Muutos %  -10,2 %-28,9 %-5,7 %
VUOSIKATE 41 66921 11730 293,434 10831 068
 - Muutos 1 000 euroa  9 176,43 815-3 040
 - Muutos %  43,5 %12,6 %-8,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot-25 285-26 353-26 600,0-27 098-26 614
Ylimääräiset poistot -2 56800,000
Arvonalentumiset 000,0-5 347-4 019
Poistot ja arvonalentumiset-27 853-26 353-26 600,0-32 445-30 633
 - Muutos 1 000 euroa  -247,0-5 8451 812
 - Muutos %  0,9 %22,0 %-5,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut000,000
 - Muutos 1 000 euroa  0,000
 - Muutos %  0,0 %0,0 %0,0 %
TILIKAUDEN TULOS 13 815-5 2363 693,41 664436
Poistoeron lisäys/vähennys340340340,4340340
Rahastojen lisäys/vähennys-500,000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ14 151-4 8964 033,82 004776
 - Muutos 1 000 euroa -19 0478 929,4-2 030-1 228
 - Muutos % -1-182,4 %-50,3 %-61,3 %
Tulossuunnitelman lukuohje

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Tilinpäätöksessä kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

 

Tulossuunnitelman erät

Kunnallisvero

Vuoden 2019 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 466,4 miljoonaa euroa, mikä on 27,1 miljoonaa euroa (6,2 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Verotuloarvio perustuu lokakuussa 2018 käytettävissä olleisiin tietoihin kuntatalouden ja kansantalouden kehityksestä vuosina 2018−2019.

Verotuloarvio 2019

  TA+MTA Muutos 2018-2019
milj. euroa 20182019%
Ennakonpidätykset 414,1433,819,74,8 %
Tilitykset edelliseltä vuodelta 46,928,1-18,8-40,1 %
Yhteensä 461,0461,90,90,2 %
Maksuunpanotilitys -37,3-11,925,4-68,1 %
Aikaisempien vuosien tilitykset 15,616,40,85,4 %
Kunnallisverot 439,3466,427,16,2 %
      
Yhteisövero 26,827,91,14,2 %
      
Kiinteistövero 48,651,02,44,9 %
      
Yhteensä 514,7545,330,76,0 %

Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2019 yhteisöveron määräksi on arvioitu 27,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoona euroa (4,2 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Yhteisöveroarvio perustuu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton arvioon koko maan yhteisöveron tuotosta ja sen toteutuminen edellyttää, että taloudessa tai kaupungin osuudessa ei tapahdu ennakoimattomia muutoksia heikompaan suuntaan.

 

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 51,0 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 miljoonaa euroa (4,9 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Hallitus linjasi vuodelle 2018, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ylärajoja korotetaan. Uudet vaihteluvälit ovat 0,93 - 2,00 % (vuonna 2017 vaihteluväli oli 0,93 - 1,80 %).

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja siirrettiin kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Kaikki tuulivoimalat eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin, mutta muutoksen arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja noin 4-5 miljoonalla eurolla.

Vuodelle 2019 päätettiin korottaa asuinrakennusten ylärajaa, uudet rajat ovat 0,41 - 1,00 % (vuonna 2018 0,41 - 0,90 %).

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien maapohjien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016).

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten kiinteistöverotuksessa koko maan kattavasti.

Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja kaupunkiseuduilla osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo vuoden 2020 kiinteistöverotukseen. Hankkeen seurauksena syntyvää maapohjien hintakarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina myöhemmin valittavalla menetelmällä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus perustaa myöhemmin erillinen hanke siten, että senkin tulokset olisivat käytössä vuoden 2020 kiinteistöverotuksesta lähtien.

 

         Kiinteistövero %VerotusarvoVeron tuottoOsuus veron
 201820191 000 euroa1 000 euroatuotosta
      
Vakituinen asuinrakennus0,55 %0,55 %3 200 00017 60034,5 %
Muu kuin vakituinen asuinrakennus1,55 %1,55 %50 8007871,5 %
Voimalaitokset3,10 %3,10 %000,0 %
Rakentamaton rakennuspaikka4,00 %4,00 %13 2005281,0 %
Yleinen kiinteistövero, maa-alueet1,30 %1,30 %868 00011 28422,1 %
Yleinen kiinteistövero, rakennukset1,30 %1,30 %1 600 00020 80040,8 %
Yhteensä  5 732 00051 000100,0 %

 

Valtionosuudet

Kaupungin vuoden 2019 valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 167,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 miljoonaa euroa (-3,3 %) vähemmän kuin vuonna 2018. Tämänhetkinen valtionosuusarvio perustuu syyskuussa päivitettyihin kuntakohtaisiin laskelmiin. Lopulliset päätökset valtionosuuksien määrästä saadaan joulukuun 2018 lopussa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 372 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -85 milj. euroa (-1,0 %, 16 euroa/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. euroa) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. euroa). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. euroa (-91 euroa/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Valtionosuudet 2019

 TA+MTAMuutos
1 000 euroa201820192018-2019
    
TULOSLASKELMAOSA   
Peruspalvelujen valtionosuus123 820,2121 430,8-2 389,4
Lisäosat5 795,75 927,6131,9
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset20 325,315 956,9-4 368,4
Valtionosuuksien tasaus45 356,146 334,5978,4
Yhteensä195 297,3189 649,8-5 647,5
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet-21 872,8-21 872,80,0
Valtionosuudet173 424,5167 777,0-5 647,5
    
KÄYTTÖTALOUSOSA   
Opetuspalvelut-9 132,2-9 354,9-222,7
Saatavat kotikuntakorvaukset759,7906,3146,6
Maksettavat kotikuntakorvaukset-9 891,9-10 261,2-369,3
    
Muut määrärahat-9 132,2-9 354,9-222,7
    
Yhteensä164 292,3158 422,1-5 870,2

Muut erät

Korkotulot ja -menot

Korkotuottojen kokonaismäärän on arvioitu olevan 8,9 miljoonaa euroa. Summasta noin 45 000 euroa tulee kaupungin ulkopuolisille myöntämistä antolainoista ja maksuliikenteestä ja loput Jyväskylän Energia Oy:ltä. Korkomenojen määräksi vuonna 2019 on arvioitu yhteensä 6,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätösennusteessa.

Muut rahoitustulot ja -menot

Muita rahoitustuottoja arvioidaan saatavan 20,1 miljoonaa euroa, josta 1,1 milj. euroa tulee kaupungin perimistä takausmaksuista. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän peruspääomalle saadaan kolmen prosentin korko (242 500 euroa). Tilapalvelun maksama peruspääoman korko on 12,6 miljoonaa euroa.

Osinkotuotoiksi arvioidaan vuonna 2019 yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa, josta 4,0 miljoonaa euroa tulee Jyväskylän Energia Oy:ltä, 1,0 miljoonaa euroa Jykia Oy:ltä,  0,8 miljoonaa euroa Mustankorkea Oy:ltä, 0,2 miljoonaa Jyväskylän Messut Oy:ltä ja 150.000 Jyväs-Parkki Oy:ltä.

Vuosikate

Liikelaitokset (Tilapalvelu, Altek Aluetekniikka, Kylän Kattaus ja Keski-Suomen pelastuslaitos) huomioiden vuosikatteeksi muodostuu 52,2 miljoonaa euroa, mikä on 100 % poistojen määrästä. Tilinpäätöstä laskettaessa liikelaitosten tuloslaskelmat yhdistetään kaupungin laskelmaan riveittäin, joten yhdistetty vuosikate kuvaa parhaiten virallisen tilinpäätöksen tilannetta.

Vuoden 2020 vuosikatetavoitteeksi asetetaan taloussuunnitelmassa 57,8 miljoonaa euroa (100,0 % poistoista) ja vuoden 2021 vuosikatetavoitteeksi 56,8 miljoonaa euroa (100,0 % poistoista).

Satunnaiset tulot ja menot

Vuonna 2019 ei ole arvioitu toteutuvan satunnaisia menoja tai tuloja.

Poistot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut suunnitelman mukaisten poistojen poistoperusteet keväällä 2009. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2013 poistosuunnitelman muutoksen ja sitä tarkentavat ohjeet.

Tuloslaskelmassa poistojen määräksi on alustavasti arvioitu yhteensä 52,2 miljoonaa euroa, josta Tilapalvelun osuus on 23,8 ja muiden liikelaitosten 1,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 on arvioitu tehtäväksi 5,3 miljoona euron arvonalennus Jäähalli Oy:n osakkeista ja vuonna 2021 yhteensä 4 miljoonan arvonalennukset Hipposhallin ja Monitoimitalon rakennuksista.

Lopullinen vuoden 2019 poistojen määrä riippuu vuoden aikana toteutuvien investointien määrästä ja selviää tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

Tilikauden tulos

Vuoden 2019 talousarvion mukaan tilikaudelta kertyy ylijäämää kaikkiaan 0,3 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2019 lopussa on arvion mukaan 40,8 miljoonaa euroa mikäli vuodet 2018 ja 2019 toteutuvat arvioidun mukaisesti.