Hyppää pääsisältöön

Investointimenot 2017 - 2023

 

Kaupungin investointimenot ovat yhteensä 83,3 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018 ja 30,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Investoinneista 30,4 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen. Talonrakennuksen investointitaso on sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2019 investointien yhteismäärä on 95,4 miljoonaa euroa. Vuokra- ja muissa talonrakennushankkeissa investoinnit lisääntyvät 1,3 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta.

Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 6,0 miljoonaa euroa ja hankinta on pidetty siten vuoden 2018 tasolla. Summa käytetään maanhankintaan tulevaisuuden tonttitarjonnan turvaamiseksi maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Maan ostomäärärahalla rahoitetaan raakamaan hankinnan lisäksi rakennettujen kiinteistöjen hankinta, tonttien esirakentaminen, rakennusten purkukulut sekä kaupungin kiinteistöjen liittymämaksut.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan varataan 8,2 miljoonaa euroa, josta suurimpia yksittäisiä eriä ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun (0,9 milj. euroa), Mankolan yhtenäiskoulun laajennusosan (0,5 milj. euroa) sekä Savulahden päiväkoti-koulun (0,5 milj. euroa) ensikertainen kalustaminen sekä Keski-Suomen museon peruskorjaus, perusnäyttely ja Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen (0,9 milj. euroa)

Yhdyskuntarakentamisen investointeihin varataan yhteensä 22,3 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimustulot kattavat menoista 3,4 miljoonaa euroa. Alustava kunnallistekniikan investointien erittely on esitetty erillisissä taulukoissa. Tämän lisäksi urheilu- ja retkeilyalueisiin investoidaan 4,1 miljoonaa euroa, josta Hippos 2020 –hankkeen valmisteluun liittyvät väistöliikuntapaikkojen rakentamiskustannukset ovat 2,2 miljoonaa euroa.

Suurimpia talonrakennusinvestointikohteita ovat Savulahden päiväkotikoulu (8,4 milj. euroa vuodelle 2019), Keljonkankaan yhtenäiskoulu (6,0 milj. euroa vuodelle 2019) sekä Kuokkalan yhtenäiskoulu (5,3 milj. euroa vuodelle 2019).

Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talonrakennushankkeita toteutetaan vuonna 2019 yhteensä arviolta 12,1 miljoonalla eurolla. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla.

Investoinnit suuruusjärjestyksessä
Katupalvelut20 420
Osakkeet ja osuudet10 200
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus8 400
Irtain käyttöomaisuus8 200
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus6 000
Maa- ja vesialueet6 000
Urheilu- ja retkeilyalueet4 090
Kuokkalan yhtenäiskoulu4 000
Tilapalvelun tekniset korjaustyöt3 500
Keski-Suomen pelastuslaitos1 932
Viherpalvelut1 780
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 1 589
Rakentajantalon muutostyöt1 500
Kuokkalan yhtenäiskoulu/Kuokkalan koulun muutostyöt1 300
Vesangan koulun laajennus1 200
Keski-Suomen museon peruskorjaus1 004
Teatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt (viereisten tonttien pysäköintiratkaisut)800
Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS)500
Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus400
Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus200
Altek Aluetekniikka145
Satamapalvelut100
Investointimenot yhteensä83 260
Investointiosan erittely 2017–2021