Talousarvio 2021

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2021 talousarviokehyksen

Koronaviruksella ja siihen liittyvillä toimenpiteillä on merkittävät negatiiviset vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen. Kaupungin menot ja tulot olivat epätasapainossa jo ennen koronakriisiä, sillä viime vuoden tilinpäätös oli

-31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin taseessa on vuoden 2019 lopussa kertyneitä ylijäämiä 19,9 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin taseessa 4,2 miljoonaa euroa. Kaupungin ylijäämäkertymä on heikko suhteessa talouden kokoon.

Koronakriisin aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kaupungin kuluvan vuoden talouteen ovat tämän hetkisen arvion mukaan suuruusluokaltaan -45-50 miljoonaa euroa. Merkittävin vaikutus koronakriisillä on kaupungin kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoihin, joiden ennustetaan romahtavan yli 30 miljoonaa euroa hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna verolykkäyskompensaatio huomioituna.

Huhtikuun kolmannesvuosikatsauksen tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on -49,7 miljoonaa euroa ja kaupunki velkaantuu 86,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteen mukaisesti alijäämäkertymä on vuoden lopussa

-29,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteessa ei kuitenkaan ole huomioitu mahdollista valtion taloudellista kompensaatiota.

Toimialoille ja liikelaitoksille asetetaan yhteensä 12,5 miljoonan euron talouden sopeutustavoite toimintakulujen mukaisessa suhteessa kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamistavoite jakaantuu seuraavasti: konsernihallinto 1,1 miljoonaa euroa, sosiaali- ja terveyspalvelut 4,4 miljoonaa euroa, kasvun ja oppimisen palvelut 3,5 miljoonaa euroa, kulttuuri- ja liikuntapalvelut 0,75 miljoonaa euroa, kaupunkirakennepalvelut 0,95 miljoonaa euroa, Tilapalvelu -liikelaitos 0,9 miljoonaa euroa, Kylän Kattaus -liikelaitos 0,4 miljoonaa euroa ja Keski-Suomen pelastuslaitos 0,5 miljoonaa euroa.

Talousarvioon sisältyvien säästötavoitteiden toteuttamiseksi talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä tullaan käynnistämään YT-neuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Syksyn talousarvioaikataulutus on laadittu kaupungin käytössä olleen toimintatavan mukaisesti. Lautakunnat ja johtokunnat antavat omat talousarvioesityksensä 25.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 26.10.2020 ja päättää veroprosentit. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2020 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen. Poikkeustilanteen takia kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan tarvittaessa katsauksia taloustilanteesta.

Lue lisää uutisesta Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2020

 

Asiasanat: