Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Yhdessä rakentamalla muodostetaan asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Lähipalvelut, palveluverkot sekä asiakkaiden osallisuus ovat läpileikkaavia teemoja ja yhteistyötä tehdään Kuntaliiton "Vaikuttavat lähipalvelut" -hankkeen kanssa.

Lähtökohdat lähipalveluihin ja niiden määrittelyt (pdf).

Keski-Suomen sote-palvelumalli

Hankkeen toimesta järjestettiin keväällä 2015 laaja kuntakierros, jossa tavattiin asukkaita, päätöksentekijöitä ja henkilöstöä. Lisäksi järjestöille ja niiden jäsenille sekä asiakkaille tehtiin kysely lähipalveluista. Palvelumallia käsiteltiin myös Peurunka -seminaarien työpajoissa sekä hankkeen eri työryhmissä. Tältä pohjalta syntyi Keski-Suomen sote-palvelumalli.

Mallia valmisteltaessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että ihmisten arjessa läheiset ihmiset - oma perhe, koti, harrastukset, työ, lähipalvelut, kuten kaupat, liikenneyhteydet, koulut, liikuntamahdollisuudet, jne. ovat ensisijaisia. Ne muodostavat ihmisten arjen yhteisöt ja tukiverkostot. Vasta toissijaisena tulevet sote-palvelut, joiden tavoitteena on auttaa ihmisiä pärjäämään arkisessa elämässään ja huolehtimaan itsensä ja toistensa hyvinvoinnista.

Keski-Suomen sote - palvelumalli esiteltiin Lähipalveluseminaarissa 1.9.2015 ja tämän jälkeen palvelumallia on muokattu edelleen erilaisissa ryhmissä käytyjen keskustelujen ja kommenttien pohjalta. Viimeisin versio palvelumallista, kuntien ja maakunnan hyvinvointivastuun jakautumisesta sekä asukkaiden osallisuudesta esiteltiin palvelutuotantoseminaarissa 29.4.2016.

Optimaalinen palveluverkko ja simulointityökalu

Hankkeen toimesta kilpailutettiin palveluverkon nykytilan kuvauksen ja optimaalisen palveluverkon simulointimallin toteuttaja kesällä 2015 ja palvelutuottajaksi valittiin Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab.

Hankinnan tuloksena syntyi simulointityökalu, jolla kuvataan palveluiden nykytilannetta sekä simuloidaan Keski-Suomen optimaalista Sote- palveluverkkoa tulevaisuudessa. Optimaalinen palveluverkko ja simulointityökalu -raportti.

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat?

Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -projekti on julkaissut vuonna 2014 oppaan: ”Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat?” Julkaisussa taustoitetaan ja määritellään lähipalveluita sekä niihin olennaisesti liittyviä periaatteita. Tarkoituksena on avata keskustelua ja rohkaista tarkastelemaan lähipalveluja kuntatasolla. Julkaisu on Kuntaliiton sivuila: Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat?*

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet on kartoitettu Keski-Suomen alueelta

Keski-Suomen alueelta selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet lukuunottamatta kotihoitoa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa ja toimipisteiden osoitetiedot löytyvät http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf90b8a

Lähipalvelut ja palveluverkko -työryhmä

Ohjausryhmä nimesi 28.10.2014 kokouksessaan Lähipalvelut ja palveluverkko -työryhmän, jonka tavoitteena on kuvata tuleva Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko ja tehdä lähipalveluiden määrittelyä sekä pilotoida uusia toimintatapoja. Keskeisenä periaatteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saamalla kuntalaisten tarvitsemat palvelut ja asiantuntijuus mahdollisimman lähellä asukkaita.

Keskeisessä asemassa ovat toimivat lähipalvelut, muutkin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Siksi tulevan palveluntuottajatuottajaorganisaation ja kuntien välisen yhteistyön turvaaminen nousee keskeiseen asemaan lähiyhteisöjen voimavaroja hyödyntäen ja tukien. Yhteistyötä tehdään Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -hankkeen kanssa.

Työryhmän tapaamisten muistiot ja muu materiaali
20.4.2016
 • Muistio (pdf)
 • Keski-Suomen sote-palvelumalli (pdf)
 • Asukkaiden osallisuus ja hyvinvoinnin jakautuminen (pdf)
27.1.2016
 • Muistio (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Optimaalisen sote-palveluverkon simulointimallin kehittäminen (pdf)
 • Merja Salmi, Petteri Heino & Kristian Vepsäläinen: Optimaalinen palveluverkko -simulointityökalu -luonnos (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Asukkaiden arki ja lähipalvelut (pdf)
30.10.2015
 • Muistio (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Keski-Suomen SOTE-palvelumallin määrittelyä (pdf)
17.9.2015
 • Muistio (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Keski-Suomen SOTE palvelumallin määrittelyä (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Lähipalveluseminaarin palaute (pdf)
 • Marja Heikkilä: Tilannekatsaus sote-uudistuksesta ja hankkeesta (pdf)
25.5.2015
 • Muistio (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Lähipalveluiden määritelmä, versio 1 (pdf)
 • Marja Heikkilä: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tilannekatsaus (pdf)
27.3.2015
13.2.2015
 • Muistio (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Optimointi työkalun hankinnasta ja Kuntalaistilaisuuksista (pdf)
 • Mika Paananen: KOHOTE esittely (pdf)
26.11.2014
 • Muistio (pdf)
 • Antti Kuopilan alustus lähipalveluista (pdf)
 • Riitta Pylväsen alustus lähipalveluista (pdf)

Lähipalveluseminaari 1.9.2015

Lähipalveluseminaari järjestettiin 1.9.2015 Jyväskylässä It-Dynamossa.

Seminaarin materiaali
Videoidut materiaalit

Lähipalveluista, palveluverkosta ja asukkaiden osallisuudsta hankkeessa vastaa Riitta Pylvänen, riitta.pylvanen[at]jkl.fi

Asiasanat:  
sote2020