Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Johtaminen on kehittämisen kohde sekä keino ja hankkeessa keskitytään muutos- ja tietojohtamisen kysymyksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtamisessa hyödynnetään palvelumuotoajattelua ja pyritään kehittämään johtajuutta kaikilla johtamisen tasoilla, sillä varsinkin lähijohtajat ovat keskeisessä asemassa uudistuksen käytännön toimeenpanon näkökulmasta.

Koulutuksella intoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalan johtajuuteen

Muutosjohtaminen, projektijohtaminen, arvojohtaminen, viestintätaidot ja talousosaaminen ovat ideoita, joista lähdettiin liikkeelle Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen aloitusseminaarin johtamistyöpajassa lokakuussa 2014. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa todettiin heti alkuun, että johtamisen hyväksi on tehtävä jotain.

"Olemme suunnitelleet koulutuskokonaisuuden, joka tukee integroidussa ja asiakaslähtöisessä sote-organisaatiossa tarvittavaa johtamisosaamista. Murrosvaiheessa on erityisen tärkeää, että henkilöstö saa johdolta tukea työhönsä. Koulutuksella edistetään myös johtamiskulttuurin yhtenäistymistä maakunnassa", hankepäällikkö Marja Heikkilä toteaa.

Raivaavaa ja rakentavaa johtamista sekä ammattikoulutuksia

Uudenlainen sosiaali- ja terveysalan johtajuutta tukeva Hyvinvoiva tulevaisuus - valmennus alkoi Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen organisoimana huhtikuussa 2016. Tamora Oy:n toteuttama koulutus edistää kannustavaa, ammattilaisiin luottavaa, innovaatio- ja digitalisaatiomyönteistä johtamiskulttuuria. Ihmisen innostus ja paikalliset vahvuudet ovat johtamisen olennaisia voimavaroja.

Hakuajan päättyessä 22.3. mennessä Hyvinvoiva tulevaisuus -valmennukseen haki 80 sosiaali- ja terveysalan esimiestehtävissä toimivaa työntekijää. Hakijat ovat jakautuneet tekemänsä persoonallisuustestin mukaisesti raivaajiin ja rakentajiin ja työskentelevät omaa johtamistyyliä tukevassa työryhmässä. Elokuuhun asti kestävään koulutukseen kuuluu viisi kontaktipäivää ja verkkotyöskentelyä.

Palokan terveysasemalla työskentelevä osastonhoitaja Anne Kirmanen kertoo kiinnostuneensa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen johtajakoulutuksesta sen ohjelman nähtyään.

"Uudistamiseen tarvitaan uutta ajattelumallia. On hyvä verkostoitua Keski-Suomessa ja tutustua paremmin myös sosiaalipalvelujen esimiehiin. Se helpottaa käytännön yhteistyötä tulevassa sote-rakenteessa", Anne Kirmanen sanoo.

Huhtikuun 21. päivänä pääsi 25 innokasta johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajaa aloittamaan uuden urakkansa. Tämä Keski-Suomen SOTE 2020 -JET sekä marraskuussa alkava lähiesimiehen ammattitutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Niille esimiehille, jotka ovat jo suorittaneet JET-tutkinnon, suunnitellaan parhaillaan Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen johtajaoppisopimuskoulutusta.

Johtamisen kokonaisuuteen saadaan lisää vaikuttavuutta hyödyntämällä KunTeko 2020 -ohjelmaa. KunTeko on KT Kuntatyönantajien ja JUKO:n, KoHo:n ja Kunta-alan unionin hanke, joka käynnistää ja tukee kunta-alan kehittämistoimintaa.

Kuvateksti: Työharjoitteluaan suorittava sairaanhoitajaopiskelija Tero Kuha, osastonhoitaja Anne Kirmanen ja sairaanhoitaja Ulla-Maija Koriseva palaveerasivat Palokan terveysasemalla.

Lisätietoja:

Hankkeen johtamisen koulutukset

Suunniteltu kokonaisuus koostuu kahdesta huhtikuussa alkavasta koulutuksesta ja syksyyn 2016 sekä vuoteen 2017 ajoittuvista koulutuksista. Tarkoituksena on käynnistää prosessi, jossa valmennetaan esimiehiä tulevaisuuden integroitua, asiakaslähtöistä sote-aluetta varten.

Ensimmäiseksi käynnistyi Tamora Oy:n kanssa toteutettava Keski-Suomen SOTE 2020 -hyvinvoiva tulevaisuus valmennus, joka keskittyy johtamiskulttuurin uudistamiseen.

Toinen kokonaisuus on oppisopimuksena toteutettava Keski-Suomen SOTE 2020 -JET, jonka hakuaika oli 17.3.2016 asti.

Koulutuskokonaisuus jatkuu syksyllä Keski-Suomen SOTE 2020 Lähiesimiehen ammattitutkinnolla.

Lisäksi on toivottu koulutusta mm. niille, jotka ovat jo suorittaneet JET -tutkinnon. Tätä varten on työn alla Keski-Suomen SOTE 2020 JOHTAJA oppisopimuskoulutus.

Johtamisen kokonaisuuteen saadaan lisää vaikuttavuutta hyödyntämällä KunTeko 2020 -kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta saat Marja Heikkilältä, puh. 0400-546613, Riitta Pylväseltä, puh. 050-5901525 tai Satu Kinnuselta, puh. 040-462 3823, tai sähköpostilla, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
sote2020