Ympäristöjärjestelmä

Kaupunkiorganisaatiolla on käytössään ympäristöjärjestelmä, jonka lähtökohtana ovat soveltuvin osin EU:n EMAS-asetus sekä kansainvälisen ympäristöstandardin ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimukset. Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. Kaupungin ympäristöpolitiikka on hyväksytty valtuustossa vuonna 2010 ja sen mittarit kesällä 2011.

Tunnistettujen ympäristövaikutusten ja oman toiminnan arvioinnin avulla pyritään löytämään ympäristölle vähemmän haitallisia tapoja toimia. Vähimmäisvaatimuksena on ympäristölainsäädännön, sopimusten ja yleisten suositusten edellyttämä taso.

Ympäristöjärjestelmän hyödyt näkyvät paitsi puhtaampana ympäristönä, myös säästettyinä euroina. Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden hallinta ovatkin osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Mervi Saukko, p. 014 266 5185, mervi.saukko[at]jkl.fi

Asiasanat: