Seuranta

Resurssiviisautta tavoittelevien alueiden kehitystä arvioidaan valtakunnallisesti vertailtavilla neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) ilmastopäästöt, 2) materiaalihäviöt, 3) ekologinen jalanjälki ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi.

Jokaisella resurssiviisautta tavoittelevalla kaupungilla on lisäksi lukuisia muita pienempiä mittareita sisältäviä mittaristoja, joilla seurataan resurssiviisauden edistymistä. Jyväskylässä tärkein näistä ympäristöjärjestelmä, joka kokoaa useampien ohjelmien mittareita yhteen ja tuottaa yksityiskohtaista tietoa kaupungin johdolle tueksi siitä, kuinka kaupungin sisällä kestävän kehityksen ja resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään.

Asiasanat: