Resurssiviisauden sitoumukset, strategiat ja ohjelmat

Resurssiviisaussateenvarjon alle tulisi sopia koko maailma strategioineen ja ohjelmineen; ovathan ilmastonmuutoksen ja uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen globaali haasteemme. Sateenvarjon alle kuuluisivat myös Euroopan Unioni direktiiveineen, tavoitteineen ja ohjelmineen, samoin kuin kansalliset tavoitteemme kestävän talouden synnyttämiseksi, kierto- ja biotalouden edistämiseksi sekä kansallisen hyvinvointimme varmistamiseksi. Resurssiviisaustyössä tarvitaan meitä kaikkia.

Resurssiviisaussitoumus

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä tavoittelemaan pitkäjänteisesti, viimeistään vuoteen 2050 mennessä resurssiviisautta: jätteettömyyttä päästöttömyyttä ja ylikulutuksetonta tapaa elää. Resurssiviisaus-tiekartta askelmerkkeineen viitoittaa kaupungin kulkua kohti resurssiviisaampaa tulevaisuutta.

Jyväskylän seudun resurssiviisaus-sateenvarjon alle kuuluvat kaikki ne strategiat ja ohjelmat, jotka edistävät ekologisesti, taloudellisesti ja/tai sosiaalisesti kestävää hyvinvointia alueellamme. Sateenvarjo yltää Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin ulkopuolellekin, koko maakuntaan ja toivottavasti mahdollisimman moniin sen yrityksiin, yhdistyksiin ja erilaisiin yhteisöihin. Keskeiseen rooliin nousee yli kunta-, sektori- ja organisaatiorajojen toimiva alueellinen strategia- ja ohjelmayhteistyö, mutta myös kansallisen ja kansainvälisen strategisen yhteistyön tarve kasvaa entisestään.

Kaupunki on viimeisimmässä strategiassaan valinnut yhdeksi kärjekseen resurssien viisaan käytön.

Tiekartan ja strategian lisäksi kaupungin resurssiviisaustyötä suuntaavat myös erilaiset politiikat ja niitä toteuttavat ohjelmat. Esimerkkeinä mainittakoon ympäristöpolitiikka, viherpolitiikka, Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä (JYSELI) 2025 ja Asumisvisio sekä ilmasto-ohjelma, Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja vasta valmistunut Energiaviisas Jyväskylä -suunnitelma jne.). Tekeillä oleva EU:n Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors, CoM) edellyttämä Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) tuo oman eurooppalaisen ulottuvuutensa kokonaisuuteen.

Asiasanat: