Biokaasu

BiokaasuKS Facebookissa

Selvitys "Biokaasu Keski-Suomessa 2015" (Keski-Suomen liitto)

Tämä teksti on julkaistu alkuvuodesta 2018

Biokaasua saatavilla

Viime vuosina biokaasuasiat ovat olleet tavalla tai toisella lähes päivittäin esillä Jyväskylän kaupungin arjessa. Liikennebiokaasua tuottavan laitoksen rakentamista suunniteltiin ja valmisteltiin pitkään. Mittavan investoinnin tekemistä epäröitiinkin, koska alueella ei juurikaan ollut vielä biokaasun käyttäjiäkään. Nyt tuo ”muna vai kana -ongelma” on vihdoin, vuosien työn jälkeen saatu Jyväskylässä ratkaistuksi: Mustankorkealla on käynnistynyt oma biokaasun tuotanto ja biokaasun jakeluverkosto tankkausasemineen on kovaa kyytiä rakentumassa.

Nainen lapsen kanssa tankkaamassa biokaasua henkilöautoon Mustankorkealla

Tankkausasemia pian jo viisi

Tähän saakka biokaasua on saanut tankata täällä Jyväskylän seudulla vain Metenerin tankkausasemalta Laukaan Leppävedeltä. Metenerin toimitusjohtaja Kalmarin Erkki, Keski-Suomen” bioneeri” biokaasun tuottajana ja vahvana puolestapuhujana, on nyt saanut yrityksensä rinnalle Jyväskylään kaksi muutakin edelläkävijää: Mustankorkean biokaasulaitoksen ja tankkausaseman sekä Gasumin tankkausaseman. Lisäksi vielä loppuvuoden aikana meillä on toiveita kahden uuden aseman saamiseksi. Perustellusti voimme jo alkaa puhua biokaasun jakeluverkostosta Jyväskylän seudulla.

Päivitys 20.2.2020: Katso ajantasainen Google-hakutulos Jyväskylän tankkauspisteistä.

Resurssiviisas Jyväskylä edelläkävijänä

Myös Jyväskylän kaupunki tekee nyt voitavansa biokaasun liikennekäytön edistämiseksi. Viime vuonna, vaikka tankkausasemia ei vielä kaupungin alueella ollut ainoatakaan, kaupunki edellytti etupainotteisesti kahden jätekuljetusurakka-alueen kilpailutuksessa biokaasukäyttöistä kalustoa. Ensimmäiset kolme Sihvarin biokaasujäteautoa aloittivat liikennöinnin huhtikuun alussa. Autojen tankkaus tapahtui kevään ja kesän ajan Mustankorkealla, mutta koska Mustankorkean oma biokaasutuotanto ei ollut vielä käynnistynyt, Gasumilta ostetulla biokaasulla. Tämä on sitä yhteistyötä parhaimmillaan! Nykyään, Mustankorkean oman laitoksen käynnistyttyä, nuo jäteautot käyttävät tietenkin omista biojätteistämme tehtyä polttoainetta.

Kaupungin autot biokaasuautoiksi

Kaupungin johtoryhmä teki jo syksyllä 2016 merkittävän biokaasulinjauksen: kaupungille autoja tai kuljetuspalveluita hankittaessa ja leasingsopimuksia uusittaessa on aina ensisijaisesti tarkasteltava biokaasun soveltuvuutta ja valittava kokonaistaloudellisesti järkevin vaihtoehto – mikä useimmiten lienee biokaasu. Toistaiseksi leasingsopimuksia on uusittu vain muutamia, mutta ensi vuonna niitä tullaan uusimaan kolmisenkymmentä ja seuraavana vuonna vielä enemmän. Johtoryhmän linjauksen ulkopuolelle jäi vielä kaupunkilaisia varmasti erityisesti kiinnostava joukkoliikenne. Sen seuraaviin kilpailutuksiin mennessä selvitetään tarkemmin se, voisivatko Jyväskylän paikallisbussitkin kulkea jatkossa tällä lähes päästöttömällä biokaasulla. Innokkaasti odottelemme nyt käyttökokemuksia Vaasan kaupungin upouusista biokaasubusseista (12 kappaletta), jotka aloittivat liikennöintinsä helmikuussa.

Myös konsernimme yhtiöistä ja liikelaitoksista useammat kantavat kortensa kekoon biokaasun liikennekäytön lisäämisessä. Total Kiinteistöpalvelut on linjannut vaihtavansa suunnitelmallisesti muutaman vuoden aikana kalustonsa biokaasukäyttöisiksi. Lisäksi Total Kiinteistöpalvelut huolehtii Gasumin LNG-tankkausaseman päivystys-, valvonta-, huolto- ja korjaustehtävistä Keski-Suomessa. Ruokapalveluliikelaitoksemme Kylän Kattaus aikoo niin ikään edellyttää seuraavissa kuljetuspalvelukilpailutuksissaan biokaasuajoneuvojen käyttöä. Mitähän muuta lieneekään vielä lähiaikoina kerrottavissa?

Kokeilun pääkohteina autokauppiaat

Resurssiviisautta tavoittelevana kaupunkina teemme kestävän liikkumisen edistämiseksi parhaamme, on sitten kyse kävelystä, pyöräilystä, kimppakyydeistä, yhteiskäyttöautoista – tai vähäpäästöisestä, jopa päästöttömästä liikenteestä. Yksi pieni esimerkki aiheeseen liittyvästä tekemisestämme on EU:n kiertotaloutta edistävän CIRCWASTE-hankkeen rahoituksella kumppaneinemme toteutettava biokaasuautoilun ja biokaasutietoisuuden lisäämiseen liittyvä kokeilu. Tämän Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja sen idearikkaitten tiimiakatemian opiskelijoiden toteuttaman syyskuisen kampanjan pääkohteina ovat autokauppiaat, jotka varmasti jatkossa entistä innokkaammin haluavat ja osaavat markkinoida fiksuille jyväskyläläisille asiakkailleen myös ympäristöystävällisiä kaasuautoja.

Biojätteestä valmistettu biokaasu ei haise

Biokaasuautoihin ja biokaasun liikennekäyttöön liittyy vielä monenlaisia pelkoja ja vääriä uskomuksia. Näistä ”entä jos kaasu loppuu?” tai ”tankkausmahdollisuuksia on niin harvassa” kysymykset ja väittämät lienevät yleisimpiä. Biokaasuautossa on yleensä aina myös bensatankki, joten molemmat tankit täyteen tankkaamalla voi ajaa yhtäjaksoisesti jopa tuhat kilometriä. Voi jopa sanoa, että biokaasuautolle tankkausasemia on enemmän kuin bensa-autolle; tankata voit sekä kaikilla tavallisilla huoltoasemilla että biokaasun tankkausasemilla. Usein luullaan myös, että biokaasun tankkaaminen on likaista puuhaa, se kun on lehmänlannasta tai biojätteestä valmistettua. Tarua, tankkaus on aivan yhtä puhdasta – tai likaista – kuin tankkaus yleensäkin. Biokaasu sinällään ei myöskään haise miltään.

Biokaasulla edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin

Kaupungin kiinnostus biokaasun liikennekäytön edistämiseen ei tietenkään sulje pois mielenkiintoa sähköisestä liikenteestä, mikä ainakin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tekee vääjäämätöntä tuloaan markkinoille. Biokaasu tai kaasu yleensä, lienee kuitenkin myös tulevaisuuden päästöttömän liikenteen käyttövoimista yksi keskeisimmistä, erityisesti raskaasta liikenteestä ja kuljetusliikenteestä puhuttaessa. Biokaasuauto on bensa-autoa kokonaistaloudellisesti noin kolmekymmentä prosenttia edullisempi. Uuden biokaasuauton hankintahinta on samaa luokkaa bensa-auton kanssa ja sen käyttömenot huomattavasti bensa-auton menoja pienemmät. Biokaasu on noin 38 prosenttia bensiiniä ja 25 prosenttia dieseliä edullisempaa, sen ympäristöystävällisyydestä puhumattakaan. Tavallisen bensa-auton voi myös muuttaa muutamalla tonnilla biokaasuhybridiksi.

Kiistattomia etuja myös aluetaloudelle

Kaikki liikenteen käytöstä uusiutuvilla korvattu öljy on paitsi ympäristöteko, myös suuri taloudellinen etumme. Biokaasun aluetaloudelliset edut ovat kiistattomat: se synnyttää uutta yrittäjyyttä, kasvattaa olemassa olevaa ja lisää työpaikkoja alueen asukkaille – ja tuo koko maakuntaan uutta kestävää elinvoimaa. Tietenkin se lisää osaltaan myös energiatuotantomme omavaraisuusastetta. Biokaasu on myös hieno käytännön esimerkki kiertotaloudesta: lannasta ja banaaninkuorista liikenteen polttoaineeksi ja ravinteiksi pelloille – ja sieltä taas uudelleen biokaasuksi. Yhdessä eri toimijoitten kanssa teemme Keski-Suomeen puhtaampaa tulevaisuutta.

Nyt matkaan – biokaasulla, tietty!

Koko Jyväskylän seutu tekee yhdessä töitä biokaasuliikenteen ja -liiketoiminnan edistämiseksi. Nyt kun meillä on se ”kana” eli tankkausasemat, on aika alkaa munia. Lisätään siis yhdessä liikennebiokaasun käyttöä, kukin tavallamme. Biokaasuliikenteen aikakausi alkakoon Jyväskylässä!

Pirkko Melville
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, FT, KTM
Jyväskylän kaupunki

 

BiokaasuKS Facebookissa

Selvitys "Biokaasu Keski-Suomessa 2015" (Keski-Suomen liitto)