Mitä on saatu aikaan?

  • Energiantuotanto ja -kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Kulutus ja materiaalit
  • Ruoantuotanto ja -kulutus
  • Vedenkäyttö ja luonnonvedet
  • Kestävät yhteisöt