Resurssiviisaus kokoaa yhteistyöhön

Resurssiviisaussateenvarjon alle tulisi sopia koko maailma; ovathan ilmastonmuutoksen ja uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen globaali haasteemme. Sateenvarjon alle kuuluisivat myös Euroopan Unioni direktiiveineen, tavoitteineen ja ohjelmineen, samoin kuin kansalliset tavoitteemme kestävän talouden synnyttämiseksi, kierto- ja biotalouden edistämiseksi sekä kansallisen hyvinvointimme varmistamiseksi. Resurssiviisaustyössä tarvitaan meitä kaikkia.

Jyväskylän seudun resurssiviisaussateenvarjon alle kuuluvat kaikki ne ekologisesti kestävältä pohjalta tehtävät/ toimivat asiat, jotka edistävät taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointia alueellamme. Sateenvarjo yltää Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin ulkopuolellekin, koko maakuntaan ja toivottavasti mahdollisimman moniin sen muihin kuntiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja erilaisiin yhteisöihin, sinuun ja minuun. Keskeiseen rooliin nousee yli kunta-, sektori- ja organisaatiorajojen toimiva alueellinen yhteistyö, mutta myös kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan yhä kasvavassa määrin.

Resurssiviisaustiekartassa sekä yllä olevassa sateenvarjokuvassa resurssiviisaus on jaoteltu kuuteen teemakokonaisuuteen, joiden avulla ymmärrys resurssiviisauden perusulottuvuuksista hahmottuu hyvin.

Teemoja ovat:
1. Energian kulutus ja tuotanto
2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
3. Kulutus ja materiaalit
4. Ruoan tuotanto ja kulutus
5. Vedenkäyttö ja luonnonvedet
6. Kestävät yhteisöt

Nämä teemat voidaan jakaa edelleen pienempiin kokonaisuuksiin, joista joitakin esimerkkejä edellä esitetyssä sateenvarjokuvassa.

Asiasanat: