Hyppää pääsisältöön
Kuva
hiihtäjät odottamassa kilpailuun lähtöä Ski Marathon. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Elinvoimaa tapahtuma- ja matkailualalle urheilutapahtumien ekosysteemillä

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt EU-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on luoda kasvumahdollisuuksia urheilutapahtumien kasvulle Jyväskylässä ja lähialueilla. Kasvua edistetään digitalisaation, palvelumuotoilun ja markkinoinnin keinoin. Hankkeessa keskeistä on osaamisen lisääminen yhteistyön tiivistämisellä urheiluseurojen, yritysten, tapahtuma-alan toimijoiden sekä oppilaitosten ja kaupungin välillä. Verkostoyhteistyön tavoitteena on uusien toiminta- ja palvelumallien kehittäminen tapahtumien ympärille.

Kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä -hankkeen päätavoitteena on luoda digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä kestävä pohja Jyväskylän ja sen välittömän vaikutusalueen tapahtuma-alan ja tapahtumamatkailun elpymiselle ja urheilutapahtumien uudelle kasvulle. Tavoitteena on saada yritykset ja muu toimijakenttä aktiivisesti mukaan yhteisiin elvytystoimiin ja varmistaa riittävän ajoissa yrittäjien reagointi muuttuneeseen postkoronamaailmaan ja asiakaskysyntään. Läpileikkaavana tavoitteena on vihreiden ja vastuullisten toimintatapojen edistäminen sekä digitaalisuuden vahvistaminen kaikissa kehitettävissä teemoissa. Hanke on REACT-EU-hanke, jota rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Markkinointi, ekosysteemin kokoaminen ja palvelumuotoilu

Elinvoimaa vahvistetaan kolmen eri teeman avulla. Hankkeen ensimmäisenä teemana on kiinnostavuuden lisääminen viestinnällä ja markkinoinnilla. Hankkeessa kirkastetaan, miksi Jyväskylä on kiinnostava ja merkittävä kv-suurtapahtumien järjestäjäkaupunki. Työssä tunnistetaan Jyväskylän heikkoudet ja vahvuudet kilpailujen järjestäjäkaupunkina, tehdään konseptointia ja markkinoidaan Jyväskylää innostavana paikkana järjestää suurtapahtumia. Hankkeessa innostetaan myös keskeisiä seuroja kilpailujen järjestämiseen ja pyritään raivaamaan esteitä kilpailujen järjestämiselle.

Hankkeen toinen teema keskittyy ekosysteemin rakentamiseen paremman yhteistyön mahdollistamiseksi. Hankkeessa tuodaan urheilutapahtumien tärkeät toimijat yhteen, joita ovat urheiluseurat, oppi- ja tutkimuslaitokset, yritykset (esimerkiksi tapahtuma- ja matkailu, IT ja palvelualan yritykset) ja kaupungin edustajat. Yhteiskehittämistä tehdään mm. työpajatyöskentelyllä. Yhteistyön vahvistamista ja vuorovaikutusta tukemaan hankitaan tarkoitukseen soveltuva digitaalinen alusta. Alustalla voidaan jatkossa jakaa tietoa ja materiaaleja, kehittää yhteistyötä ja mahdollisesti tehdä yhteistyötä kilpailujen järjestämiseksi ja tarjousprosessien parantamiseksi (bidit).

Kolmas teema keskittyy urheilutapahtumien ja matkailun yhteyksien vahvistamiseen. Ajatuksena on kokonaisvaltaisen kävijäkokemuksen saavuttaminen ja erilaisten tuotteiden ja palveluiden paketointi tapahtumien yhteyteen. Tavoitteena on saada lisää liiketoimintaa urheilutapahtumista matkailualalle.

Jos kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä projektipäällikkö Taija Lappeteläiseen! Hankkeen työpajat käynnistyvät keväällä 2022. Toimenpiteet ovat avoimia ja maksuttomia urheiluseuroille, tapahtumatoimijoille ja pk-yrityksille Jyväskylässä ja lähialueella. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää hankkeen käynnistystiedotteesta 8.12.2021.
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-12-08_uutta-kasvua-tapahtuma-ja-m…

Katso hankkeen esittelydiat (Jyväskylän urheiluseurafoorumi 9.12.)
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-12/seurafoorumi_kansa…

Kuva: Ski Marathon 2019 Jyväskylä, kuvaaja Touho Häkkinen

Kuva
Capital of sport -logo. Kuva Terhi Pekkarinen
Kuva
Vipuvoimaa-teksti.

 

Kuva
Euroopan aluekehitysrahasto -logo. Kuva ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Taija Lappeteläinen
Projektipäällikkö, Kansainväliset urheilutapahtumat
Project Manager, International Sport Events
 
Jyväskylän kaupunki / City of Jyväskylä

Puhelin / Mobile (+358) 40 523 9321
taija.lappetelainen@jyvaskyla.fi

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä
Capital of Sport - Jyväskylä
Tapahtumakaupunki Jyväskylä

Asiasanat:  
hanke