Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sanataide sopii kaikille. Se on löytöretki kielen, kirjoittamisen ja lukemisen iloon. 

Sanataidekoulu kasvaa oppilaan mukana. Vauva- ja taaperoikäisten ryhmissä lennetään runoleikkiin ja pysähdytään kohtaamiseen. Yhteinen hetki tukee kielenkehitystä ja vuorovaikutusta. Lapsen kasvaessa sanataide laajenee elämykselliseen lukemiseen ja erilaisten omaan kokemusmaailmaan perustuvien tekstien kertomiseen ja kirjoittamiseen.  

Kouluikäisten ryhmissä oman kertojanäänen etsimisen rinnalla kerrotaan ja kirjoitetaan yhteisiä tekstejä. Näin muodostuu ainutlaatuinen lukijoiden ja kirjoittajien yhteisö, jossa opitaan arvostamaan omaa ja toisten erityisyyttä. Työskentelyssä hyödynnetään eri taiteenalojen keinoja.

Sanataide kehittää vuorovaikutustaitoja, itsearvostusta ja empatian kykyä. Omien kokemusten sanallistamisen taito lisää hyvinvointia ja auttaa löytämään maailmasta omannäköisen paikan. Omasta ryhmästä muodostuu merkityksellinen yhteisö, jonka mukana voi turvallisesti kasvaa omaksi itsekseen.

Opiskeluvaiheet

Sanataidekoulu tarjoaa opetusta vauvavuodesta alkaen aina aikuisuuden kynnykselle saakka. Valitse sopivin ryhmä ja ilmoittaudu mukaan opistopalveluiden sivulta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Ilmoittaudu sanataidekouluun

Kurkista sanataidekoulun Peda.net sivuille!

Sananmaistajat (0–12 kk)

Sylittele, köröttele, hellittele, leikittele. Vauvasanataide vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä lapsen kielenkehitystä. Runo, ääni, kohtaaminen ja tekstien varaan kasvava liike hellivät vauvaa ja aktivoivat aisteja. Vauvasanataide on lämminhenkinen kohtaamispaikka vauvaperheille. 

Sananmetsästäjät (1–3-v.)

Matkusta kieleen ja mielikuvitukseen! Taaperosanataiteessa runoleikki laajenee elämykselliseen lukemiseen ja ryhmän yhteiseen sekä ikiomaan tarinankerrontaan. Aistien monipuolinen käyttö innostaa keksimään ja kertomaan leikin ja taiteen keinoin. Taaperosanataide on lapsen ja vanhemman yhteinen hetki.

Sananmuotoilijat (4–6-v.)

Miltä tuoksuu tarina? Kuinka kävelee runo? Leikki-ikäisten sanataideryhmässä vahvistamme lapsen luovuuden ja ilmaisun iloa. Rohkaistumme omien tarinoiden ja mielipiteiden kertomiseen, tutustumme monitaiteisesti lastenkirjallisuuteen sekä harjoittelemme ryhmässä toimimisen taitoja. Lapsen ja vanhemman yhteinen sanataidehetki tarjoaa aikuiselle pääsyn lapsen omaan tarinamaailmaan.  

Sananlumoojat (7–8-v.)

Innostu, kuvittele, kerro. Lumoudumme mielikuvituksen voimasta ja oman arjen tarinoista. Etsimme itselle tärkeää kerrottavaa ja kirjoitettavaa. Opimme sanoittamaan omia tunteitamme ja kokemuksiamme. Eläydymme kirjojen maailmaan moniaistisesti ja harjaannumme tarkkakorvaisiksi kertomusten kuuntelijoiksi. 

Tarinatiikerit (9–10-v.)

Tule etsimään seikkailun punaista lankaa! Leikittelemme sanoilla, rakennamme iloista ja kannustavaa ryhmähenkeä yhteisellä tarinankerronnalla. Päästämme mielikuvituksemme laukalle kirjoittamalla asioista, joita ei vielä ole olemassa. Jaamme lukukokemuksia ja innostumme erilaisten kirjojen lukemisesta. 

Tekstitaikurit (11–12-v.)

Uppoudu tarinaan, koukutu kirjoittamiseen! Keksimme kuviteltuja todellisuuksia ja kokeilemme uteliaasti tarinoiden, runojen, näytelmien ja monimuotoisten tekstien kirjoittamista. Muodostamme lukevan yhteisön, jossa jaamme omia mielipiteitä kirjoista. Tekstit johdattavat tutkimaan omia mieltymyksiämme kirjoittajana. 

Harjoittelemme monipuolistamaan omaa kirjoittamisen tapaa. Opimme antamaan palautetta ja muokkaamaan omia tekstejä itselle mieleisiksi. Innostumme kirjoittamaan myös yhdessä muiden kanssa. 

Kirjoittajaryhmä Must(e) (13–18-v.)

Etsi, löydä, eksy ja ylläty kirjoittamalla! 

Tule mukaan kirjoittamaan itsellesi tärkeistä aiheista. Harjoittelemme sanataiteen eri lajeja ja tyylejä. Kirjoitamme tavoitteellisesti, jaamme pitkäjänteiseen kirjoittamiseen liittyviä tunteita ja hiomme teksteistä timantteja. Huomaamme myös, että välillä on hyvä heittäytyä hetken vietäväksi, kirjoittaa ilman tavoitteita ja ennakko-odotuksia. Annamme tekstien yllättää meidät! 

Pohdimme lukukokemuksiamme ja keskustelemme kirjoista. Harjaannumme löytämään luetusta aineksia omiin teksteihimme. Tutkimme omaa kirjoittamisen tapaa ja vahvistamme omaa ääntämme. Luomme yhdessä ainutlaatuisen lukijoiden ja kirjoittajien yhteisön, jossa opimme arvostamaan omaa ja toisten erityisyyttä. Etsimme omille teksteille sopivia julkaisukanavia.

Lukukausimaksut

  • 35 € / 10 t
  • 40 € / 40 t
  • 60 € / 60 t
  • 80 € / 100 t

Jyväskylän kansalaisopisto myöntää opiston taiteen perusopetuksen oppilaille 20 € sisaralennuksen korkeimmasta lukukausimaksusta. Lukukausimaksut laskutetaan syksyllä ja keväällä.

Opiskelupaikat

  • Jyväskylän keskusta
  • Keljonkangas
  • Jyskä

Ilmoittaudu mukaan opistopalveluiden sivulta

Ilmoittaudu sanataidekouluun

Lisätietoja

Pirjo Linna, opistosihteeri
p. 040 777 8653
pirjo.linna[at]jyvaskyla.fi

Opetuksen suunnittelu

Pia Niskanen, sanataiteen opettaja
p. 040 822 1463 
pia.niskanen[at]jyvaskyla.fi

Kurkista sanataidekoulun Peda.net sivuille!

Asiasanat:  
sanataidekoulu
kansalaisopisto
taiteen perusopetus