Suoraan sisältöön

[tunne maisema -seminaarin ohjelma]

Humanistinen ympäristöntutkimus on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemaansa. Ympäristö ymmärretään ihmisten elinympäristönä, jolloin siihen kuuluvat myös kaikki ihmisen muokkaamat ja rakentamat ympäristöt maaseudusta kaupunkeihin. Avain käsitteitä ovat maiseman lisäksi paikka, tila ja luonto.

Tunne maisema -seminaarissa ympäristö- ja maisematutkijat sekä taitelijat tuovat esille erilaisia näkökulmia havainnoida, kokea ja aistia elinympäristöjä ja maisemia.

Tunne maisema -seminaari 13.10.2011
Seminaarin luennoitsijat ja taiteilijat:

Pauline von Bonsdorff on Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt elinympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön kokemista ja sen arvoja, luonnon ja kulttuurin suhdetta, ruumiillisuutta, maisemaa sekä joukon muita estetiikkaan ja taidekasvatukseen liittyviä kysymyksiä.

Päivi Granö on Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori. Hän on tutkinut mm. kolmen taitelijan (Kuutti Lavonen, Riitta Nelimarkka, Ilkka-Juhani Takalo-Eskola) lapsuuden mielipaikkojen ja mielimaisemien vaikutuksia heidän taiteeseensa.

FT Seija Heinänen on Jyväskylän taidemuseon suunnittelija ja museon Tunne maisema -hankkeen koordinoija (tutkimus, kirja, näyttely, verkkojulkaisu, seminaari). Lisätietoja hankkeesta: www.tunnemaisema.fi ja www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/nayttelyt/2011/h0611 Hän on tutkinut Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomeen sijoittuvia maisemamaalauksia.

Reijo Kela & kumppanit
Reijo Kela
on tanssija, koreografi ja performanssitaitelija. Hän on tehnyt installaatiomaisia ja improvisaatioon pohjautuvia teoksia ja yhteistyöproduktioita vuodesta 1977 erilaisiin tiloihin, kuten taidegallerioihin, metsiin, pelloille, soille, koskiin ja kaduille. Suurimman osan työurastaan Kela on tehnyt vapaana taiteilijana. Tunnetuimpia teoksia ovat olleet Helsingissä esitetty CityMan (1989) ja Suomussalmen seudulla luonnossa toteutetut tanssiteokset.

Seminaari käynnistyy Tunnemaisema-esityksellä, jossa Kelan kanssa esiintyvät Maria Ellingsen ja Kristiina Ilmonen. Esitys on osa The Journey of the Phoenix -projektia, jokatoteutetaan Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella.

Maria Ellingsen on islantilainen näyttelijä, joka on esiintynyt teatterissa, elokuvissa ja televi-siossa sekä kotimaassaan Islannissa että ulkomailla, varsinkin Yhdysvalloissa. Hän perusti oman Second Stage -teatteriryhmän vuonna 1988. Ellingsen myös tuottaa, käsikirjoittaa ja ohjaa tanssi- ja teatteriproduktioita.

Kristiina Ilmonen on monia instrumentteja soittava muusikko, säveltäjä ja kansanmusiikin ammattilainen. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus taiteiden välisistä produktioista, improvisaatiotyöskentelystä ja epätavanomaisista esiintymispaikoista. Hänen erikoisalaansa ovat kansanomaiset puhaltimet ja lyömäsoittimet, mutta hän käyttää instrumenttinaan myös omaa ääntään. Ilmonen työskentelee Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla opetta-jana ja tutkijana.

Kuvataiteilija Antti Majava on Hyrynsalmella sijaitsevan Paljakan luonnonpuiston laidalla toimivan Mustarinda-seuran ja yhteisön perustajajäsen. Tarkoituksena on edistää kestäviä arvoja ja elämäntapaa, kulttuurista monimuotoisuutta sekä eri taiteen- ja tieteenlajien, erityisesti nykytaiteen asemaa.

Esitystaitelija, kirjailija Meiju Niskala tekee kokeilevaa, leikkisää ja vuorovaikutteista taidetta. Hän on osallistunut useisiin kaupunkitaideprojekteihin (esim. Turun kulttuuripääkaupunki 2011) tarkastellen kaupunkeja elämyksellisistä lähtökohdista. Tarkoituksena on löytää totutuista asioista uusia puolia.

Yrjö Sepänmaa on ympäristöestetiikan professori Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hänen keskeinen tutkimusalansa on soveltavan ympäristöestetiikan teoria ja käytäntö.

Noora Vikman on äänimaisematutkija ja Itä-Suomen yliopiston (Joensuu) musiikkitieteen yliopistonlehtori. Hänen väitöskirjansa ”Eletty ääniympäristö” (2007) käsittelee pohjoisitalialaisen Cembran kylän äänimaisemia. Miten ääniympäristö koetaan ja mistä se koostuu? Millaisia ympäristösuhteita syntyy kuuntelemalla ja ääniä tuottamalla?

Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
Tietoa sivustosta

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi