Suoraan sisältöön

Kulttuuriluotsista kaveri kulttuurikokemuksiin

Kulttuuriluotsitoiminta madaltaa kynnystä astua kulttuurin pariin

Kaverin kanssa on helpompi lähteä liikkeelle ja kulttuurikäynneistä saa enemmän irti. Yhdessä koettuina taidekokemukset tuovat lisää sisältöä arkeen.

Uteliaisuus ja innostus ovat vieneet kulttuuriluotsit tutustumaan uusiin kohteisiin ja taidelajeihin. Vapaaehtoiset ja monet yhteistyökumppanit ovat olleet kehittämässä museoiden ohella toimintaa, joka pureutuu monipuolisesti eri kulttuurin alueisiin ja aktivoi yhteisöä. Yhteisöprojektista on kehittynyt palvelu, jossa kaverin kanssa voi saada uusia ja koskettavia kulttuurielämyksiä. Kulttuuriluotsit levittävät verkostoissaan tietoa kulttuuritapahtumista ja -palveluista.

Yhdessä toimiminen on virkistänyt ja voimaannuttanut eri tavoin ja tuonut paljon iloa niin luotsien kuin luotsattavien elämään. Kulttuuriluotsit ovat mukana monin tavoin toiminnan kehittämisessä. He tuovat oman yhteiskunnan eri osa-alueilla ja työelämässä syntyneen osaamisensa yhteiseksi hyväksi. Erityisosaamisesta hyötyvät mm näkö- tai liikkumisesteiset sekä maahanmuuttajat. Monilla on myös pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä ikääntyneiden kanssa. Kulttuuriluotsit rohkaisevat kaikkia kuntoilemaan mm Kulttuurisuunnistuksessa ja löytämään lähiympäristöstään uusia elämyksiä. ”On hienoa oppia joka päivä uutta ja lähden mielelläni kaveriksi, jos voin tuoda jollekin iloa sitä kautta.”

Koulutuksesta virtaa

Kulttuuriluotsien peruskoulutuksessa tutustutaan museoiden toimintaan, näyttelyihin, työpajoihin, esitellään erityispalveluita ja apuvälineitä. Yhteistyössä vapaaehtoiskeskus Vaparin kanssa on järjestetty myös koulutusta vapaaehtoistyön periaatteista. Kulttuuriluotsit toimivat omana vertaisryhmänä. He tapaavat jatkokoulutustilaisuuksissa ja luotsi-illoissa, joiden aiheita he itse ehdottavat. Kulttuuriluotsit saavat sähköpostilla ajankohtaista tietoa ja menovinkkejä alueen tapahtumista sekä kutsuja avajaisiin, tiedotustilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin.

Jatkokoulutusta ovat antaneet esimerkiksi kaupunginkirjasto ja Jyväskylä Sinfonia. Osa kulttuuriluotseista vie taidetta matkalaukkunäyttelyn muodossa esimerkiksi päiväkeskuksiin. Luotsikoulutuksen tavoitteena on ollut paitsi tarjota virkistystä osallistujille, myös rakentaa toimivaa kulttuurilähettiläsverkostoa. Vuonna 2010 Keski-Suomen Tanssin keskus ja Keski-Suomen Elokuvakeskus järjestivät luotseille erikoistumiskoulutusta. Tanssi- ja elokuvaluotsit välittävät tietoa, lähtevät mukaan esityksiin ja innostavat ihmisiä mm. muita luotseja lähtemään elokuviin tai tanssiesityksiin. Monet ovat aktivoituneet laaja-alaisesti opiskelemaan lisää ja kokeilemaan ihan uutta taidelajia esimerkiksi työpajoissa.

Perusluotsauksen lisäksi kulttuuriluotsiyhteisö on osallistunut keskusteluun kulttuuripalveluiden merkityksestä ja saavutettavuudesta yhteiskunnassa. He ovat järjestäneet tapahtumia ja ottaaneet kantaa mm konserttisalin puolesta ja osallistuneet paneelikeskusteluihin eri tahoilla

Yhteistyöprojekti Kulttuuriluotsien löytöjä -kokoelmanäyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseon Holvissa, Kauppakatu 23.16.2. - 22.4.2012.

Tutustu Kulttuuriluotsien löytöjä – Yhteisöllinen näyttelyprosessi -julkaisuun.
Julkaisuun

Kulttuuriluotsitoiminta on laajentunut valtakunnallisesti. Vuonna 2016 Jyväskylän alueen kulttuurikohteissa kävijöitä oli yli 6000.

2016 toiminta täyttää Jyväskylässä jo 10 vuotta, lisätietoja löytyy sivulla http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/kulttuuriluotsit/10vuotta

Ajankohtaista tietoa ja menovinkkejä löytyy myös Facebook sivulla Kulttuuriluotsit Jyväskylä.

Mitä ovat kulttuuriluotsit? http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/museokasvatus/kulttuuriluotsit

Lisätietoja Hanne Laitinen
hannemari.laitinen(at)jkl.fi
050 3381114

Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
Tietoa sivustosta

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi