Suoraan sisältöön

Tutkimus


Juha Suonpää, Saunatyttö, Konginkangas, 2011, valokuvateossarjasta ”Läksin Akselin kannoille”. Jyväskylän kaupungin taidekokoelma. Kuva: Jari Kuskelin, Jyväskylän taidemuseon arkisto. Akseli Gallen-Kallelan Saunatyttö-maalauksen maisema keväällä 2011.

Tutkimus I Tutkimushankkeet I Julkaisut ja opinnäytetyöt

Tutkimustoiminta on museoiden perustyötä. Jyväskylän taidemuseossa tutkimuksen painopisteenä on keskisuomalainen ja Keski-Suomeen liittyvä kuvataide. Museo on tiedon tuottaja, välittäjä ja popularisoija, joten tutkimustieto välittyy yleisölle pääasiassa näyttelyiden, kirjojen, verkkojulkaisujen, luentojen sekä opastusten ja yleisötyön kautta.

Museon tutkimusstrategia vuosille 2007–2015 valmistui loppuvuodesta 2006. Strategiaa päivitetään viiden vuoden välein. Tavoitteena on rakentaa projektikohtaisia yhteistyöverkostoja tieteellistä tutkimusta tekevien yliopistojen ja korkeakoulujen, museoiden, yksittäisten tutkijoiden sekä muiden alan hankkeiden kanssa. Yhteistyötä on tehty erityisesti Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa.

Museossa tehtävää dokumentointia, kuten taiteilijahaastatteluja sekä luetteloinnissa tarvittavaa taiteilijoiden ja teosten kontekstitietojen selvittämistä kutsutaan perustutkimukseksi. Teosten kuntoon ja konservointiin liittyvä tutkimus hankitaan ostopalveluina, koska Jyväskylän taidemuseossa ei ole taidekonservaattoria. Kävijätutkimuksia tehdään useita vuodessa.

Museo ylläpitää ja kartuttaa teoskokoelmia, kuva- ja asiakirja-aineistoja, lehtileikkeitä ja kirjastoa eli tallettaa tutkimusmateriaalia. Museon teostietokantoja ja aineistoja käyttävät oman henkilökunnan lisäksi myös yksittäiset tutkijat ja opinnäytetöiden tekijät. Myös museon järjestämä toiminta ja tapahtumat ovat olleet tutkimuskohteina.

Lisätietoja: suunnittelija, FT Seija Heinänen, seija.heinanen(at)jkl.fi


Tutkimushankkeet

Keski-Suomen kuvataide 1950- ja 1960-luvuilla, 2013–2015

Tutkimus keskittyi Suomen 1950- ja 1960-lukujen kuvataiteeseen sekä ajanjakson keskisuomalaiseen kuvataide-elämään, taiteilijaseurojen toimintaan ja alueen taiteilijoihin. Kiinnostuksen kohteina olivat myös näyttelytoiminta, taiteilijoiden ulkomaanmatkat sekä paikalliset ja valtakunnalliset taidekeskustelut.

Tutkimuksen lähtökohtana olivat Jyväskylän kaupungin taidekokoelman teokset ja Keski-Suomen museon ajanjakson paikallisesta kuvataiteesta keräämä runsas lehtileikeaineisto, noin 1 200 lehtileikekirjan sivua. Tutkimustiedon pohjalta käsikirjoitettiin Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttely (19.12.2014–24.5.2015) ja tuotettiin verkkosivusto.

Keski-Suomen ja Suomen kuvataide-elämää tutki ja nettiartikkelit kirjoitti suunnittelija Seija Heinänen, Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta kirjoitti intendentti Jukka Partanen, Korpilahden kuvataidekursseista 1948–1957 harjoittelija Kai Kajander ja museologian harjoittelija Milja Leskinen kirjoitti artikkelin Keski-Suomen julkisesta taiteesta. Linkki artikkeleihin: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/artikkelit/

Aineistosta tuotettiin myös tietoiskumainen aikajana (1945–1973), joka kertoo Keski-Suomen ja Suomen kuvataiteesta sekä Suomen ja maailman yleistapahtumista. Linkki aikajanaan: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/aikajana/

Taiteilijaesittelyt kirjoittivat amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Jukka Partanen, suunnittelija Seija Heinänen ja harjoittelija Kai Kajander. Linkki: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/taiteilijat/

Maisemapaikka, 2010–2012

Verkkosivustolla kerrotaan havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa. Maisemapaikoiksi valittiin kolmen kultakauden taiteilijan maalauskohteet sekä kalliomaalausalue. Maalauksia ja nykymaisemasta elo- ja syyskuussa 2010 otettuja kuvia ja videoita vertailemalla sekä tutkimustietoon tutustumalla on mahdollisuus tulkita paikan historiaa, kulttuurisia merkityksiä, maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia sekä taiteilijan maalaaman maiseman ja luonnonmaiseman välistä suhdetta.

Valintakriteerinä olivat paikkojen maakunnallinen ja valtakunnallinen merkittävyys. Maalausten maisemien osalta tarkastelun aikajänne on noin sata vuotta, kun taas Saraakallion kalliomaalausalueen iäksi on arveltu 3 500–7 000 vuotta.

Maisemapaikka oli tutkimushanke, jossa tuotettiin materiaalia verkkonäyttelyyn. Se toteutettiin taidemuseon ja Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yhteistyönä. Tutkijoina ja artikkeleiden kirjoittajina olivat tohtorikoulutettava Antti Vallius (Maisema teoksessa), FM Karoliina Järvinen (Teos maisemassa) ja suunnittelija Seija Heinänen (Luonto kokemuksena). Kuvaajina olivat Antti Vallius, Karoliina Järvinen ja taidehistorian professori Heikki Hanka. Hanketta rahoittivat Jyväskylän taidemuseon lisäksi Keski-Suomen ely-keskus ja Karoliina Järvisen tutkimuksen osalta Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Maisemapaikat ovat:

- Keuruun Huhkojärven (ent. Jamajärvi) rannalla maisema, joka näkyy Akseli Gallen-Kallelan Kullervon kirous -maalauksessa, (1897–1899)
- Viitasaaren Kymönkoskella suvanto, jonka Wilho Sjöström tallensi Pilvinen päivä -maalaukseensa 1902
- Kuhmoisten Kivikoskella koskimaisema, jonka Pekka Halonen maalasi Kesäurheilua-teokseensa 1922
- Laukaan Saraakallion kaksi kalliomaalausaluetta

Linkki Maisemapaikka -verkkosivustolle: http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka/

Tunne maisema -seminaarin 13.10.2011 ohjelman linkki: http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/tunnemaisemaseminaari

Tunne maisema, 2007–2011

Tutkimuskohteena oli maiseman havaitseminen ja merkitysten rakentuminen sekä se, miten suhtautuminen maisemaan on muuttunut. Hankkeessa kartoitettiin Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomeen sijoittuvia 1880–1930-lukujen teoksia ja verkotettiin toisiinsa heidän maisemamaalauksiaan ja nykytaiteilijoiden maisema- ja ympäristöteemoihin liittyviä teoksia.

Jyväskylän taidemuseon koordinoimaan hankkeeseen osallistui neljän yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun eri tieteenaloja edustavien laitosten maisema- ja ympäristötutkimukseen erikoistuneita tutkijoita. Tutkijaryhmän muodostivat taidekasvatuksen professori Paulina von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto), tutkija, FT Seija Heinänen (Jyväskylän taidemuseo), maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto/Porin yksikkö), taidehistorian dosentti, tutkija Hanna Johansson, taidehistorian professori Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto), taidehistorian professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto), ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (Itä-Suomen yliopisto/Joensuu) ja koulutuspäällikkö, valokuvaaja Juha Suonpää (Tampereen ammattikorkeakoulu).

Vuonna 2010 järjestettiin kaksipäiväinen tieteellinen työpaja, johon tutkijaryhmän lisäksi osallistui Kentin yliopiston maisema- ja kirjallisuuden tutkimuksen professori Malcom Andrews. Ryhmän jäsenet kirjoittivat Tunne maisema -kirjaan artikkelit. Linkki kirjan esittelyyn: http://www.jkl.fi/taidemuseo/tutkimus/tunnemaisema

Tutkimusaineiston pohjalta tehty Tunne maisema -näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Linkki taidemuseon näyttelysivulle: http://www.jkl.fi/taidemuseo/nayttelyt/arkisto/2011/h0611

Tunne maisema -näyttelyn verkkosivut. Linkki verkkosivuille: http://www.tunnemaisema.fi

Tunne maisema -seminaarin 13.10.2011 ohjelman linkki: http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/tunnemaisemaseminaari

Suunnitteilla ja tekeillä olevat tutkimushankkeet

- Taidemaalari Uuno Alanko (1878–1964) ja hänen suhteensa Keski-Suomeen: Seija Heinänen
- Kain Tapperin arkistohanke yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Kansallisgallerian kanssa


Julkaisut ja opinnäytetyöt

Sivuilla on luettelot Jyväskylän taidemuseon tuottamista julkaisuista ja verkkojulkaisuista sekä kooste keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvistä kirjasarjoista. Lisäksi on koottu tietoa yliopistojen ja korkeakoulujen Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyvistä opinnäytteistä sekä keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä opinnäytteistä.

Opiskelijat voivat tiedustella Jyväskylän taidemuseolta keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä tutkimusaiheita: FT Seija Heinänen, seija.heinanen(at)jkl.fi, puh. 0500 542 082.

Jyväskylän taidemuseon julkaisut

Keski-Suomen kuvataiteesta

Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyviä opinnäytetöitä

Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
Tietoa sivustosta

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi