Suoraan sisältöön

Vanhempana vahvemmaksi -ryhmissä saadaan arvokasta vertaistukea

Jyväskylän perheneuvolassa on kehitetty monipuolista ryhmätoimintaa, joissa halutaan tavoittaa perheitä ja osallistaa heitä matalalla kynnyksellä mukaan ryhmätoimintaan. Eräs esimerkki on vanhempana vahvemmaksi -ryhmät, joita perheneuvolassa on ollut lähes 20 vuoden ajan.

Ryhmämuotoisen tuen etuna on vertaistuen saaminen.

- Yhteisissä keskusteluissa voi olla samanaikaisesti monta eri tarinaa ja totuutta samasta aiheesta. Keskustelusta vanhempi poimii niitä vaihtoehtoja, joita voisi kokeilla omalla kohdallaan, kertoo psykologi Satu Korhonen Jyväskylän perheneuvolasta.

Vanhempana vahvemmaksi mallia kehitetty perheiltä saadun palautteen myötä

Vanhempana vahvemmaksi -ryhmästä on Jyväskylässä kehitetty uudistettu ryhmämalli. Ryhmän sisältöjä on kehitetty vanhemmilta saadun palautteen, tutkimustiedon ja käytännön kokemusten perusteella

- Ryhmän sisältöjen kehittäminen lähti liikkeelle, kun huomattiin, että monella vanhemmalla oli jo paljon perustietoa lasten kasvatukseen liittyvistä käytännön menetelmistä. Sen sijaan esimerkiksi omien tunteiden hallinta kasvatustilanteissa oli aihepiiri, josta keskustelua riitti yllin kyllin, Korhonen kuvaa.

Samaan aikaan uusi tutkimustieto, kuten kiintymyssuhdeteoreettinen näkökulma ja neurotieteen alan tutkimustiedon lisääntyminen lisäsivät tarvetta päivittää ryhmän sisältöjä ja toimintaa.

Malli myös muiden kuntien hyödynnettävissä

Mallin päivittämisen myötä havahduttiin siihen, että hyväksi koettu ryhmämalli oli vain jyväskyläläisten ohjaajien hallussa ja tavoitti siten vain Jyväskylän perheneuvolan ryhmään osallistujat. Tietoa haluttiin jakaa laajemmin muiden Keski-Suomen kuntien käyttöön.

Ryhmien ohjaajista psykologi Satu Korhonen ja pikkulapsiperheiden psykologi Laura Holopainen päätyivätkin kirjoittamaan vanhemmuuden tukemisesta kirjan. Kirja julkaistiin keväällä 2015. Kirjan julkaisun myötä uudistettu ryhmämalli ja siihen liittyvä aineisto tarjottiin helposti kaikkien saataville.

Ryhmätyön mallia ja opastusta sen käytöstä on tarjottu aktiivisesti muille Keski-Suomen kunnille. Aiheesta kiinnostuneita työntekijöitä on koulutettu Jyväskylän perheneuvolan työntekijöiden toimesta. Koulutus on tarkoittanut rinnalla kulkemista ja ryhmien käynnistämistä yhdessä kuntien työntekijöiden kanssa.

Tällä hetkellä ryhmiä toteutetaan ainakin Jyväskylän perheneuvolassa, Petäjävedellä ja muutamassa lähikunnassa.

- Esimerkiksi Petäjävedelle ryhmämallia juurrutettiin käyttöön siten, että Jyväskylän perheneuvolasta aiemmin ryhmiä ohjannut henkilö toimi paikallisen perhetyöntekijän työparina. Tämän jälkeen paikallinen perhetyöntekijä jatkoi omasta puolestaan alueellista kouluttamista. Tämä ketju jatkuu ja ryhmätoiminta laajenee nyt hiljalleen yhä laajemmalle Keski-Suomeen, Satu Korhonen iloitsee.

Asiakaspalaute puhuu mallin puolesta

Ryhmässä mukana olleilta vanhemmilta saatu palaute kertoo, että ryhmille on ollut tarvetta ja ne koetaan aidosti vanhemmuutta tukevina. Alla poimintoja ryhmien jälkeen saadusta palautteesta:

- Huomasin, etten olekaan yksin, vaan muillakin on samoja haasteita.
- Löysin uusia näkökulmia vanhemmuuteen.
- Pysähdyin tarkastelemaan omaa toimintaani vanhempana.
- Sain apua: "jämäkkyyteen", "arjen tilanteisiin" ja "hyvän huomaamiseen".
- Opin uudelleen iloitsemaan lapsistani ja elämäämme tuli enemmän iloa.
- Sain erilaisia keinoja ymmärtää lasta.
- Tuli toivoa tulevaisuuteen.

Lisätietoja: psykologi Satu Korhonen, Jyväskylän perheneuvola, satu.korhonen@jkl.fi tai 014 266 3590

Tutustu malliin: www.iloavanhemmuuteen.fi

Lisätietoja Sotemberista

Marja Heikkilä, marja.heikkila@jkl.fi p. 0400 546613, 014-2668964

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki Sivun alkuun Tietoa sivustosta