Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Mielenterveys- ja päihdepalvelut > Mielenpolut > Hoito ja kuntoutus

Hoito ja kuntoutus

Mielenterveyden hoito ja kuntoutus muodostuu erilaisista arkea tukevista palveluista. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan palvelut sekä kuntoutuskurssit. Yksityisiä terapeutteja voit etsiä alla olevien linkkien avulla.

Kaikille yhteiset

Talvisia puun oksia

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon vastuuyksikkö

Psykiatrista avohoitoa annetaan perusterveydenhuollon toimesta terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistoissa. Myös yleissairaalapsykiatrian poliklinikka antaa lyhytkestoista kriisihoitoa.

Sairaanhoitopiirin psykiatriseen avohoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin/hoitajan lähete. Psykiatrista hoitoa tarvitsevien ensisijainen hoitopaikka on kotipaikkakunnan terveyskeskus tai mielenterveystoimisto, jossa arvioidaan mahdollinen erikoissairaanhoidon tarve. Lähete on mahdollista saada myös työterveyshuollon tai yksityislääkärin kautta.

Psykiatrinen päivystystiimi (PSYPÄ)

Psykiatrinen päivystystiimi vastaa aikuisväestön akuutin psykiatrisen hoidon tarpeeseen ja arviointiin avohoidossa.
- psyykkisten kriisitilanteiden selvittely
- lyhytaikainen tiivis hoito kotona
- tarvittaessa psykiatrisen hoidon jatkuvuuden varmentaminen

Akuutti tehostettu kotihoito (TEHKO)

Tehkon tehtävänä on
- potilaiden ja perheiden auttaminen niin, että akuutin psykoosin oireet saadaan hallintaan intensiivisen avohoidon tuella
- sairaalahoitojen lyheneminen tarkoituksenmukaisella tavalla kotiin suunnatun joustavan ja tiiviin tuen turvin
- hoidon jatkuvuuden turvaaminen potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen

Pohjoisen Keski-Suomen työryhmä: Äänekoski, Laukaa, Konnevesi, Saarijärvi, Karstula, Pylkönmäki, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Kinnula, Viitasaari ja Pihtipudas.

Keskisen Keski-Suomen työryhmä: Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka ja Toivakka.

Eteläisen Keski-Suomen työryhmä: Keuruu-Multia, Uurainen, Petäjävesi ja Jämsän seutu.

Psykiatrinen sitouttava kotikuntoutus (SITKU)

Kotikuntoutuksen tehtävänä on antaa tukea psykoosipotilaille sekä muille psykiatrisille potilaille, kun
- toimintakyky on huomattavasti laskenut
- elämisen taitojen hallinta on puutteellista
- hoitoon sitoutuminen on vaikeaa

Kotikuntoutuksen työryhmä on jakaantunut kolmeen työryhmään: pohjoinen, keskinen ja eteläinen työryhmä.

Koko Keski-Suomen maakunnan alueella toimii kaksi palveluasumiskoordinaattoria, joiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää Keski-Suomen maakunnan mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ja siihen liittyviä hoitopalveluja ja arjen tukea antavia palveluja.

Vanhuspsykiatrian liikkuva konsultaatioryhmä (PSYVA)

Vanhuspsykiatrian konsultaatioryhmän tehtävänä on:
- tukea psyykkisesti oireilevan tai psyykkisesti sairaan vanhuksen hoitoa perussosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa
- edistää vanhusten psyykkisten häiriöiden ja sairauksien varhaista tunnistamista, hoitoa ja ennaltaehkäisyä sekä suunnitella tarkoituksenmukaista jatkohoitoa
- tukea vanhuksen hoitoon osallistuvaa hoitohenkilökuntaa sekä omaisia ja läheisiä vanhuksen kokonaisvaltaisessa hoidossa
- korostaa psyykkisen toimintakyvyn merkitystä hyvän elämänlaadun osatekijänä

Sairaalat

Haukkalan sairaala
Haukanpesäntie 22, 40700 Jyväskylä
puh. 014 269 1811 (Keskussairaalan vaihde)

Kangasvuoren sairaala
Kangasvuoren sairaalassa hoidetaan yli 18-vuotiaita psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Sairaalassa on 4 osastoa ja 80 sairaansijaa. Suljetut osastot 37, 38 ja 39 on tarkoitettu päivystyksellistä ja välitöntä psykiatrista hoitoa tarvitseville potilaille koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Avo-osastolla 40 hoidetaan ajanvarauksellisesti tulevia ja suljetuilta osastoilta siirtyviä akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita, joiden kotikunta on Jyväskylä, Toivakka, Leivonmäki, Joutsa, Luhanka, Hankasalmi tai Muurame.
Hoidon arvioon tullaan lääkärin lähetteellä. Kangasvuoren sairaalassa ei ole erillistä poliklinikkaa vaan hoidon arviot tehdään osastoilla.

Huhta 1, 40340 Jyväskylä
puh. 014 269 1811 (Keskussairaalan vaihde)
Keski-Suomen keskussairaala
Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä

Päivystyksen puhelinneuvonta klo 16.00–8.00 numerossa 0100 84 884,
klo 8.00–16.00 välisenä aikana soitto omaan terveyskeskukseen

Yleissairaalan psykiatrian yksikkö
Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä (Rakennus 5)
Osaston kanslia, puh. 014 269 1033

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
Kruununtori 3. krs, Hoitajantie 4, 40620 Jyväskylä
Poliklinikan toimisto, puh. 014 269 1571

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suun terveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Jyväskylän toimipiste
Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä

YTHS

Pomppu -ponnahdus työelämään

Pomppu on mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelu.Työhönvalmennus voi olla tarpeen ammatillisten suunnitelmien varmistamiseksi tai sitä voidaan tarvita suoraan työllistymisen tukemiseksi. Työhönvalmennuksessa on keskeistä ohjattu ja tuettu työ sekä elämänhallintataitojen kartuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Työhönvalmennuksen lähtökohtana on kuntoutujan oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Valmennuksen aikana kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön.

Pomppu - ponnahdus työelämään tavoitteet ovat:
- työllistyminen ja työelämässä pysyminen
- lisääntyneet ja parantuneet työelämävalmiudet
- erilaisten työtehtävien pitkäkestoinen kokeilu myös ulkopuolisissa työpaikoissa
- erilaisiin ammatteihin/ tehtäviin soveltumisen ja/tai tietynlaiseissa työtehtävissä suoritumisen selvittäminen
- opintojen jatkaminen ja loppuun saattaminen
- sopivan koulutusalan löytyminen

Haastatteluajan sopimalla voi tullatutustumaan Pompun työhönvalmennukseen. Haastattelua varten tarvitset kopion hoitavan lääkärin B-lausunnosta.

Yhteystiedot: Kirsi Heiskanen-Nikula p. 050 311 8574 (ma-to klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana)
Sovatek-säätiö, Kyllön palvelukeskus,Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä.

Mielenterveyskuntoutujien työhövalmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta.Palvelutottajana on Sovatek-säätiö.

Sovatek

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 170 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä.

Jyväskylän toimipiste
Kuntoutuskurssit, Liikunta, Turvanen
Mielenterveyden keskusliitto
Keskustie 18 E 21
40100 Jyväskylä

Mielenterveyden keskusliitto

Kuntoutuskurssit
Mielenterveyden keskusliitto järjestää kuntoutuskursseja eri puolella Suomea. Kurssimuotoina tarjoamme yksilö-, pari- ja perhekursseja. Jos haluat etsiä keinoja oman kuntoutumisesi tueksi, ota rohkeasti yhteyttä kuntoutussuunnittelijoihin. Annamme mielellämme lisätietoja kursseista ja kursseille hakemisesta.
Kuntoutussuunnittelija Henri Savolainen, etunimi.sukunimi@mtkl.fi
puh. 046 851 4583

Liikunta
Mielenterveyden keskusliitto järjestää vuosittain valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia mielenterveyskuntoutujille eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Liitto kouluttaa vertaisohjaajia liikuntavastaaviksi vastaamaan paikallisyhdistysten liikuntatoiminnasta. Lisätietoja MTKL:n liikuntatoiminnasta saa liikuntasihteeriltä.
Liikuntasihteeri Kati Rantonen, etunimi.sukunimi@mtkl.fi
puh. 046 920 6427

Mielenterveyden keskusliiton tapahtumat ja kurssit

KK-Kunto Oy /Jyväskylä (ent. Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka)

KK-Kunto Oy on valtakunnallinen kuntoutustoimintaa harjoittava yritys, jolla on Jyväskylän lisäksi toimipisteitä viidellä eri paikkakunnalla. Yhteistyötä tehdään myös yrityksen perustajien Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuisto Oy:n kanssa. KK-Kunto Oy/ Jyväskylä tuottaa ammatillisen kuntoutuksen palveluja työikäisille, joilla on rajoitteita työssä selviytymisessä tai vaikeuksia sijoittua tai palata työhön. Vajaakuntoisuuden voi aiheuttaa mikä tahansa sairaus tai rajoite, suurimmat asiakasryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinsairaat sekä mielenterveyskuntoutujat. Tutkimusten tavoitteena on toteuttamiskelpoisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä kuntoutujan kanssa tai työkyvyn arviointi ja tarvittaessa eläkesuositus. Ammatillisten kurssien tavoitteena on työkyvyn parantaminen/säilyttäminen ja työelämään palaaminen.

Käyntiosoite: Betonitie 4, 40340 Jyväskylä
http://www.kk-kunto.fi

Psykoterapiaa tuottavia toimijoita

Etsitkö psykologia?
Koulutettujen terapeuttien verkkotietokanta
EMDR

Therapeia-säätiö
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry, terapeuttiluettelo
Keski-Suomen psykoterapeuttiyhdistys, terapeuttiluettelo

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta