Hyppää pääsisältöön

Hakemus ja ohje: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

 

Sähköinen toimeentulotukihakemus (Hyvis -asiointipalvelu)

Kunta voi myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa mukaan sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

  • työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai tilinauhat
  • pankin tiliotteet hakijan ja perheenjäsenten kaikista tileistä viimeisen kuukauden ajalta, pyydettäessä pidemmältä ajalta
  • vuokrarästitilanteessa pankintiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta nykyhetkeen asti
  • tositteet niistä menoista, joihin haet toimeentulotukea
  • muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet

Yllä mainittujen lisäksi käsittelijä saattaa pyytää myös muita asian ratkaisua varten tarvitsemiaan papereita.

Toimeentulotuesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka lähetetään toimeentulotuen hakijalle.

Tukea voit hakea sähköisesti Hyvis -palvelun kautta tai paperilomakkeella

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Hyvis -palvelun kautta (Hyvis.fi) tai paperisella lomakkeella. Sinulla täytyy olla voimassaoleva perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa.