Hyppää pääsisältöön

Oletko ollut pitkään poissa töistä tai aktiivisesta toiminnasta? Tarvitsetko tukea työkyvyn tukemisessa? 


Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta on kuntouttavaa ja henkilön toimintakykyä kartoittavaa. Palvelu on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja olleet usein pitkään pois työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta.  Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa voidaan lähteä pohtimaan henkilön kanssa, joilla on:


•    toimeentulona työkyvyttömyyseläke, kuntoutusraha, kuntoutustuki tai pidempiaikainen sairauspäiväraha 
•    ja joilla on sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta vaikeuksia suoriutua arjessa
•    ja jotka tarvitsevat tukitoimia työllistyäkseen 
•    ja tarvitsevat työtoimintaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.


Työtoiminta, sen tehtävät, kesto ja päivittäinen työaika suunnitellaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja jaksamisen mukaan. Työtoiminnassa voi aloittaa pienilläkin määrillä. 
Työtoiminnan voi myös keskeyttää menettämättä etuuksiaan, mikäli asiakas ei olekaan vielä työkykyinen.


Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ei myönnetä:


•    silloin kun asiakas kykenee kuntouttavaan työtoimintaa tai osallistumaan muuhun työllistämistä edistävää toimenpiteeseen  
•    tai työmarkkinatukea saaville 
•    tai vanhuuseläkettä saaville.

Miten työtoimintaan?


Asiakkaat ohjautuvat palveluun aikuissosiaalityön tai vammaispalveluiden kautta. Jos sinulla ei ole vielä työntekijää aikuissosiaalityössä ja olet kiinnostunut työtoiminnasta, voit olla yhteydessä itse tai pyytää esimerkiksi hoitotahoa olemaan yhteydessä: Puh. 014 266 1449, sähköposti henna.valo(at)jyvaskyla.fi 
Mikäli sinulla on jo työntekijä aikuissosiaalityössä tai vammaispalveluissa, voit keskustella asiasta oman työntekijäsi kanssa. 

Työtoimintaa Jyväskylässä toteuttavat: 
JST Solum Oy 
Valo-Valmennusyhdistys ry
Ryhmittymä: Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys ry ja Green Care -keskus Könkkölä ry