Hyppää pääsisältöön
Kuva
Iso ja pieni kävi vastakkain. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Ota yhteyttä tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoitus

Ilmoitus aikuisen tai iäkkään sosiaalihuollon tarpeesta

Mitä ilmoituksen jälkeen?


Kun olet huolissasi lapsen, aikuisen tai iäkkään henkilön huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta – ota yhteyttä.

Voit ilmoittaa huolesi verkkolomakkeella, jos avuntarve ei ole kiireellinen. Tiedot vastaanotetaan Jyväskylän sosiaalipalveluissa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kaikki kirjaamasi asiat välittyvät sellaisenaan ilmoitusta koskevan henkilön tietoon.

Jos henkilö, josta olet huolissasi, asuu muualla kuin Jyväskylässä, ilmoitus tehdään hänen kotikuntaansa.

Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä puhelimitse

  • virka-aikana suoraan
  • virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen, p. 014 266 0149
  • hätätilanteissa ota aina yhteys hätäkeskukseen p. 112

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Ilmoituksen voi tehdä ilman henkilön suostumusta ja yhteydenottoon vaaditaan henkilön suostumus.

Ota yhteyttä tuen tarpeen arvioimiseksi

Voit ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tai perheesi tilanteesta, jos esimerkiksi arki tuntuu kuormittavalta, kaipaat tukea etkä tiedä kenen ammattilaisen puoleen voisit kääntyä. 

Myös työntekijä voi tehdä yhteydenoton yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalta tulee olla suostumus yhteydenoton tekemiseen. Yhteydenoton sosiaalihuollon viranomaiseen voit tehdä verkossa.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä

Jos työntekijä havaitsee lapsella tuen tarvetta, tulee yhteydenoton kynnyksen olla matala. Lapsen osalta yhteydenottoon tarvitaan lapsen tai huoltajan suostumus. Yhteydenotto lapsesta tehdään lapsen nimellä ja henkilötunnuksella. Lapsen kohdalla, jos suostumusta ei saada ja lapsen etu vaatii, on yhteydenottovelvollisten tehtävä lastensuojeluilmoitus viipymättä. Lastensuojeluasiaa tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai aikuisen asiaa koskevan yhteydenoton käsittelee sosiaalityöntekijä.

Jos suostumusta yhteydenottoon ei voida saada ja henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on yhteydenottovelvollisten henkilöiden tehtävä viipymättä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen verkossa (Omapalvelu - ei vaadi kirjautumista)

Lastensuojeluilmoitus

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi 

  • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, 
  • perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. 

Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä, jolloin henkilöllisyytesi ei välity perheelle.

Lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia

Huomioithan, että lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ja muita lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ilmoituksen tekemiseen. Ilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Jos teet lastensuojeluilmoituksen ammattilaisena, et voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Kirjaa ilmoitukseen huolellisesti omat yhteystietosi, jotta lapsen tilannetta selvittävä sosiaalihuollon työntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä myös ilmoituksen tehneeseen tahoon.

Tee lastensuojeluilmoitus lapsen nimellä

Lastensuojeluilmoitus kirjataan lapsen nimellä. Mikäli sinulla ei ole tiedossa lapsen henkilötietoja, kirjaa tämä selkeästi esille ilmoitukseen. Täytä muilta osin perhettä koskevat henkilötiedot mahdollisimman tarkasti, jotta ilmoitus voidaan kohdistaa oikealle taholle.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita klo 8-16 välillä virka-aikaiseen lastensuojelun päivystykseen, p. 014 266 0921. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: sosiaalipäivystykseen, p. 014 266 0149 tai Hätäkeskuksen numeroon 112.

Tee lastensuojeluilmoitus verkossa. (Omapalvelu - ei vaadi kirjautumista)

Ilmoitus aikuisen tai iäkkään sosiaalihuollon tarpeesta

Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta voit tehdä tilanteessa, jossa sinulla herää huoli 18 vuotta täyttäneestä henkilöstä. Ilmoitus on tehtävä salassapitosäädösten estämättä, jos henkilön suostumusta yhteydenottoon ei voida saada ja henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava vanhuspalvelulakia.

Ensisijaisesti toivotaan, että ilmoitus tehtäisiin sähköisesti. Tee ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta eli huoli-ilmoitus verkossa. (Omapalvelu - ei vaadi kirjautumista)

Tarvittaessa voit tehdä ilmoituksen myös puhelimitse alkuarviointiin 014 266 1972 soittoaikoina ti, to ja pe klo 9-11. Päivystyksellisissä kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen 014 266 0149  . Jos asiasi koskee iäkästä henkilöä, soita klo 9-15 välillä Oiva –keskukseen p. 014 266 1801. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: sosiaalipäivystykseen, p. 014 266 0149 tai Hätäkeskuksen numeroon 112.

Mitä ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalityön ammattilaiset ovat ilmoituksen perusteella yhteydessä henkilöön tai perheeseen ja selvittävät asiakkaan tilanteen ja avuntarpeen.

Asiakastiedot rekisteröidään asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot henkilötietolain mukaan esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. Täytä lomakkeen tiedot huolellisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus, joten emme voi antaa yksityishenkilöön liittyviä tietoja huoli-ilmoituksen tekijälle.

Ongelmia Omapalvelun lomakkeen kanssa?

Jos ilmoitus tai yhteydenotto-lomake ei avaudu tai toimi, sulje internet-selain ja avaa se uudelleen tai tyhjennä selaimen välimuisti. Omapalvelu toimii parhaiten Firefox 3.5, Opera 10.5, Chrome ja Edge -selaimilla. Suosittelemme tietoturvallisuuden vuoksi käyttämään mahdollisimman uusia selainversioita.

Asiasanat:  
huoli-ilmoitus
huoli
lapsi
aikuinen