Sovittelua harkitsevalle

Sovitella voidaan hyvin erilaisia asioita. Suurin osa soviteltavista asioista on rikosasioita, jotka tulevat poliisin tekemällä aloitteella. Jonkin verran sovitellaan myös yksityishenkilöiden välisiä vähäisiä riita-asioita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi naapuririidat, koulukiusaamisasiat ja vähäiset omaisuuskiistat.

Huolimatta siitä, onko kyseessä rikos- tai riita-asia, asianosaisella itsellään on myös oikeus tehdä aloite sovitteluun asiassa. Lähisuhdeväkivalta on ainut rikostyyppi, jossa aloitteen sovitteluun voi tehdä ainoastaan viranomainen.

Voit olla myös yhteydessä työntekijöihin asiassasi, jolloin parhaiten selviää voisiko asiasi olla soviteltavissa.

Sovittelualoite pyydetään tekemään kirjallisena sovittelualoitelomaketta käyttäen. Tulosta lomake ja toimita se täytettynä toimistoon aloitteen tehdäksesi.

Tarvitsetko rikos- ja riita-asioiden sovittelua (video)

Do you need mediation of crimes or disputes? (Video)

Behöver du medling i brott- och tvistemål? (video)