Sovittelijana toimiminen

Sovittelijat ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka auttavat rikosten ja riitojen osapuolia rakentamaan sovintoa. Sovittelijat työskentelevät pareittain ja mahdollistavat osapuolten puolueettoman ja tasapuolisen kohtaamisen ja vuoropuhelun sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.

Sovittelijoilla on säännöllisesti koulutuksia, tapaamisia, vertaistuellisia työnohjauksia sekä jatkuva ammattilaisten tuki ja ohjaus. Sovittelijaksi sopii täysi-ikäinen henkilö, joka ajattelee vaativan vapaaehtoistyön sopivan itselleen. Sovittelijoilta ei odoteta tiettyä ammattitaustaa.

Oletko kiinnostunut sovittelijana toimimisesta? Ota yhteyttä sovittelutoimistoon.