Maksujen määräytyminen

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti perheelle maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja myönnetty tuntimäärä. Jos perheen tulot jäävät alle tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua.

Tilapäisessä kotipalvelussa on käytössä tuntihintamaksu. Kaupungin oman kotipalvelun perhetyöntekijän työn hinta on vuoden 2018 alkaen 11€/h. Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo on 32 euroa/h.

Säännöllisessä kotipalvelussa sekä kunnan oman kotipalvelun perhetyöntekijän maksu että palvelusetelin arvo määräytyy prosenttiperusteisen kuukausimaksutaulukon mukaisesti. Palvelusetelin arvo arkipäivisin tehtävässä työssä aina vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo 32 euroa/h. Ilta- ja viikonlopputunteihin palveluohjaaja laskee korotuksen sekä asiakkaan omavastuuosuuteen että setelin suuruuteen. Tarkempaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista - sivut 16-17.

Laskentatapa: Asiakkaan omavastuun määrä on kotitalouden bruttotulojen ja tulorajan erotuksesta taulukon mukaisen prosentin osoittama euromäärä. Tulorajat määrittelee asiakasmaksuasetus.