Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi aikuista katsoo ja lapsi kertoo piirustuksesta.

Ryhmiin ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset, alkamistiedot ja lisätiedot perheneuvolasta p. 014 266 3590.

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta

Väinönkatu 6, 3. kerros, Jyväskylä
p. 014 266 3590

  • maanantaina klo 9-12
  • tiistaina klo 9-12

Ohjausta ja neuvontaa annetaan päivystysaikoina puhelimitse tai henkilökohtaisilla käynneillä. Muuten perheneuvolassa asioidaan ajanvarauksella.

Päivystyspuhelussa voit jättää ilmoittautumisesi ja vastaanottoaika ilmoitetaan sinulle myöhemmin. Jonotusajat vaihtelevat muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kiireellisissä asioissa pyrimme antamaan vastaanottoajan mahdollisimman pian.

Asioista voi keskustella myös nimettömänä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia

Perheneuvolassa toimii erilaisia ryhmiä lasten ja perheiden auttamiseksi. Ryhmissä voi jakaa kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja löytää uusia selviytymisen keinoja. Ohjaajina toimivat alan ammattilaiset.
Perheneuvolan ryhmät esite (pdf)

Maksuttomat ryhmät ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Useimmat ryhmät kokoontuvat perheneuvolan tiloissa, Väinönkatu 6, 3. kerros, 40100 Jyväskylä.

Vanhempana vahvemmaksi -kohti myönteistä vuorovaikutusta

Pohditaan yhdessä muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa vanhemmuutta ja lasten kasvatusta.
1-2 kertaa vuodessa käynnistyvällä ryhmällä on 8 tapaamista. Ryhmä toteutuu yhteistyössä varhaisen tuen palveluiden kanssa. 
Vanhempana vahvemmaksi esite (pdf)

Tahdolla ja taidolla - parisuhteen parhaaksi

Parisuhteen kehittämiseksi parisuhteestaan kiinnostuneille pareille.
Sisältää alustuksia ja oman kumppanin kanssa tehtäviä harjoituksia.
Kaksi kertaa vuodessa toteutuvilla ryhmillä on 3 tapaamista, joista 2 arki-iltana ja yksi lauantaina.
Tahdolla ja taidolla esite (pdf)

Eroseminaari -jälleenrakennus eron jälkeen

Eroseminaarin tavoitteena on auttaa aikuisia selviytymään erokriisistä mahdollisimman hyvin työstämällä eroon liittyviä tunteita.
Eronneille tai eroa harkitseville lapsiperheen vanhemmille. Eroseminaarin toteuttaa Keski-Suomen ensi- ja turvakoti. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: eroseminaari@ksetu.fi 
 

Haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempainryhmä

Vertaisryhmän tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja ohjaamaan haastavasti käyttäytyvää lasta, vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsen kanssa ja löytää keinoja tukea lapsen sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä jakaa kokemuksia vanhempien kesken.
1-2 kertaa vuodessa käynnistyvällä ryhmällä on 6 tapaamista. Ryhmä kootaan joko vanhemmista, joiden lapsilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö tai sen piirteitä tai vanhemmista, joiden lapsella on autismikirjon häiriö / Aspergerin oireyhtymä tai näiden piirteitä.

Seuraaviin terapiaryhmiin ohjaudutaan perheneuvolan asiakkuuden kautta:

Lato - lasten toiminnallinen ryhmä

Tarkoitettu 6-9-vuotilaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden ilmaisussa ja säätelyssä, vuorovaikutuksessa sekä ryhmätaidoissa. Ryhmään otetaan 5-6 lasta ja ryhmä kootaan aina ikäryhmiltään sopiviksi.
Lasten ryhmän rinnalla on vanhemmilla kuusi ryhmätapaamista.
Kaksi kertaa vuodessa käynnistyvät ryhmät kokoontuvat 12 kertaa.
Lato -ryhmä esite (pdf)

Lasten eroryhmä

Tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille perheen hajoamiseen liittyvien kokemusten ja tunteiden käsittelyyn.
Lasten ryhmän rinnalla on vanhemmilla kolme ryhmätapaamista.
Kaksi kertaa vuodessa käynnistyvät ryhmät kokoontuvat 8 kertaa.
Lasten eroryhmä esite (pdf)

Musiikkiterapia -ryhmä lapsille

Kuntoutus ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyjä, dynamiikkaa) käytetään muun toiminnan, pelien ja piirtämisen ohella vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lastentutkimusklinikan kuntoutusryhmät

Kuntoutusryhmiä muun muassa luku- ja kirjoitustaidon, tarkkaavaisuuden, oman toiminnan jaksamiseen sekä visuaalisten taitojen ja opiskelutaitojen tukemiseksi.
Kuntoutusryhmät toteutuvat Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki instituutin ylläpitämällä lastentutkimusklinikalla.

 

Perheneuvolan ETUSIVU