Kasvatus ja perheen tuki

 

Tarvitsemme tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen - mistä sitä löydämme?

Jyväskylän seurakunta/Diakonia
Jyväskylän seurakunta/ Perheneuvonta
Kouluterveydenhuolto
Lapsiasiainvaltuutettu
Lastensuojelu
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Neuvolat
Oppilashuolto
Perheneuvola
Psykologipalvelut
Sateenkaariperheet
Varhaisen tuen perheohjaus

Lisätietoa

Elatusvelvollisten liitto
Suomen uusperheiden liitto
Tuetut lomat
Tukea vanhemmille
Vanhempainliitto
Vanhempainnetti
Väestöliiton tietopaketti vanhemmille

Lapseni kasvu ja kehitys huolestuttaa

Kouluterveydenhuolto
Neuvolat
Oppilashuolto
Psykologipalvelut
Perheneuvola
Terveysasemat
Varhaisen tuen perheohjaus
Varhaiskasvatus

Lisätietoa

Vanhempainnetti
Tukea vanhemmille

Lapseni tunne-elämä ja käyttäytyminen huolestuttaa

Kouluterveydenhuolto
Lastenpsykiatria
Neuvolat
Oppilashuolto
Perheneuvola
Psykologipalvelut
Terveysasemat
Varhaisen tuen perheohjaus
Varhaiskasvatus

Lapseni puheenkehitys huolestuttaa

Neuvolat
Puheterapian kriteerit

Lisätietoa

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Terveyskirjasto

Lapsen liikunnallinen kehitys huolestuttaa

Liikuntapalvelut
Neuvolat

Lisätietoa

MLL:n Vanhempainnetti
UKK-instituutti

Lapseni tarvitsee kodin ulkopuolista tukitoimintaa

MLL:n lukumummi ja -vaaritoiminta
MLL:n perhekummitoiminta
MLL:n Kaveriksi Mulle –toiminta
Nuorisopalvelut
Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminta
Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoiminta
Pelastakaa Lapset ry:n lomakotitoiminta
Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta
Varhaisen tuen palvelut

Lisätietoa

Vanhempainnetti

Minulla on huoli oman tai toisen perheen lapsen hyvinvoinnista/ lastensuojelunhuoli?

Ensi-ja turvakotien liitto
Kouluterveydenhuolto
Kriisikeskus Mobile
Lastensuojelu
Neuvolat
Oppilashuolto esikoululaiselle, koululaiselle ja opiskelijalle
Sosiaalipäivystys
Terveysasemat