Elämäntilannekriisit

Meitä on kohdannut yllättävä kriisi

Aikuisten sosiaalipalvelut
Jyväskylän seurakunta/ Perheneuvonta
Kriisikeskus Mobile
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lastensuojelu
Mielenterveystalo
Neuvolat
Nuorten mielenterveystalo
Perheneuvola
Psykologipalvelut
Sairaalan päivystys
Sosiaalipäivystys
Terveysasemat

Lisätietoa

Huoma/ Henkirikoksen uhrien läheiset ry
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti
Käpy/ Lapsikuolemaperheet ry
Lyömätön Linja
Mielen Polut
Mieli/ Vaikeat elämäntilanteet
Nuoret lesket
Nuoret lesket/ facebook
Nuoret lesket/ vertaisryhmä
NuortenLaturi
Punainen Risti
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Riku-rikosuhripäivystys
Surunauha/ Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Traumaterapiakeskus

Perheessämme on kaltoinkohtelua tai väkivaltaa

Ensi- ja turvakoti
Kriisikeskus Mobile
Lastensuojelu
Neuvola
Perheneuvola
Poliisi
Sosiaalipäivystys
Terveysasemat
Tukinainen

Lisätietoa

Auttava puhelin Nollalinja
Koppari
Lyömätön Linja
NuortenLaturi
Suomen Mielenterveysseura
Traumaterapiakeskus

Meillä on työttömyyttä perheessämme

Eväitä elämälle/ Pelastakaa lapset
Etsivä nuorisotyö
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys Ry
Jyväskylän Uusiotuote Ry
Kelan työttömien tuet
Infoa työllisyyspalveluista
Työttömien terveystarkastukset
Työvoimatoimiston palvelut
Vertais- ja harrastustoimintaa työttömille/ Jyvälän setlementti/ Löytöretki
Työttömien Wire-liikunta

Kuka voisi tulla tuekseni, että saan rohkeutta hakea apua?

Jyväskylän seurakunta/ Apua ja tukea
Kriisikeskus Mobile
Lastensuojelu
Neuvolat
Varhaisen tuen perheohjaus