Lastensuojelu - mitä yhteydenoton jälkeen

Ensimmäinen 7 vuorokautta

 • Lastensuojelun työntekijä soittaa lapsen huoltajille ja nuorelle tai ilmoittaa asian kirjeitse.
 • Kiireellisissä tilanteissa lapsen tai nuoren tilanne selvitetään heti.
 • Muissa tilanteissa seitsemän arkipäivän kuluessa ratkaistaan, onko tarpeen tehdä lastensuojelutarpeen selvitys vai muu tuen tarpeen arviointi.
 • Lapsen ja perheen tilanteesta keskustellaan yhdessä ja haetaan ratkaisuja lapsen auttamiseksi.
 • Samalla selvitetään, millaista tukea lapsi ja perhe toivoo ja tarvitsee sekä mitkä palvelut voisivat olla avuksi.
 • Usein lapsen ja perheen tilanne selviää keskustelussa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa eikä muita toimia tarvita.

Lastensuojelun tarve selvitetään 3 kuukauden aikana

 • Lapsen palvelutarpeen arviointi aloitetaan aina, jos tarvitaan laajempaa lapsen ja perheen tilanteen kartoittamista. Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Jos lastensuojelun selvitys ei ole tarpeen, lapsen tilanne voidaan arvioida muun muassa muissa lapsiperheiden palveluissa, nuorisovastaanotolla tai perheneuvolassa.
 • Lapselle nimetään selvitystyöskentelyn ajaksi hänen asioistaan vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä, mutta lapsi ei ole lastensuojelun asiakkuudessa.
 • Selvitys tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.
 • Selvitystyöskentelyssä on lapsen ja huoltajien tapaamisia sekä yhdessä että erikseen kotona ja lastensuojelussa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen muiden läheisten sekä lasta ja perhettä tuntevien työntekijöiden kanssa.
 • Usein selvitystyön aikana huomataan, että tarvittava apu järjestyy myös muualta kuin lastensuojelusta.

Mitä tapahtuu, kun lastensuojelun asiakkuus alkaa?

Lisätietoa lastensuojelusta Lastensuojelu.infon sivuilla.