Tehostettu perhetyö intensiivisenä

”Oli ehdottoman tärkeää, että perhetyöntekijä kannusti, eikä ollut syyttävä. Sai rauhassa kertoa tilanteista ja yhdessä etsittiin ratkaisuja” (Perheohjauksen asiakasperhe)

Tehostettu perhetyö on intensiivisenä tarkoitettu vaikeasti kuormittuneisiin perhetilanteisiin, joissa lastensuojelun huoli on vakava ja tuen tarve suuri. Työn lähtökohtana on lapsen hyvinvointi ja lapsen äänen kuuleminen.

Intensiivinen työskentely on kolmen kuukauden mittainen. Perhettä tavataan suunnitelman mukaisesti 2-5 kertaa viikossa, tarvittaessa myös iltaisin ja lauantaisin.

Tehostetun perhetyön intensiiviseen työskentelyyn ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityön arvion kautta. Perheen kanssa työskentelevät perheohjaajat auttavat ja tukevat perhettä löytämään ratkaisuja haastavaan tilanteeseen. Työskentelyssä perheen, sosiaalityön ja perheohjaajan yhteistyö on tiivistä ja työskentelyn etenemistä arvioidaan kuukausittain. Työskentelyn edetessä voidaan mukaan ottaa myös muita tarvittavia yhteistyötahoja. Perheelle pyritään turvaamaan paras mahdollinen tuki. Palvelu pyritään aina muokkaamaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Työskentelyä ohjaa vahva suunnitelmallisuus. Työskentelyn lopuksi arvioidaan perheohjauksen vaikuttavuutta ja perheen sen hetkistä tilannetta. Yhdessä pohditaan sitä, kuinka perhe jatkaa eteenpäin.

Perheen elämäntilanteen selvittelyssä ja suunnitelman toteuttamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia menetelmiä.

” Lähtötilanne oli huono, koska olin todella rikki ja paljon ongelmia. Perheohjaajan avulla voimaannuin ja sain paljon tukea, neuvoja ja vinkkejä.” (perheohjauksen asiakasäiti)