Lastensuojelun kotikuntoutus

Jyväskylässä perhekuntoutusta tarjotaan lastensuojelun kotikuntoutuksena perheiden kotona. 

Kotikuntoutus auttaa jyväskyläläisiä lastensuojelun asiakkuudessa olevia perheitä esimerkiksi tilanteissa, joissa riskinä on lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle, lapsi kotiutuu avohuollon sijoituksesta tai huostaanotettu lapsi palaa kotiin. Kotikuntoutusta tarjotaan perheille tilanteissa, joissa perheellä on monimuotoisia ongelmia. Kuntoutus palvelee perheitä, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ovat motivoituneita sitoutumaan kotikuntoutukseen.

Asiakasperheet saavat kuntoutusjaksolla tiivistä ja kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea. Työskentely tapahtuu perhekohtaisten yksilöllisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Perheiden kanssa tarkastellaan muun muassa erityisen tuen tarpeita ja muita perheen tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttavia asioita, kuten vanhemmuutta, lasten kasvatusta, perheen voimavaroja, muutostarpeita tai mahdollisia riippuvuuksia. Perhe saa arkeensa myös asiointiapua ja opastusta sekä konkreettista tukea ja ohjausta, esimerkiksi talouden ja kodinhoitoon liittyen. Lisäksi kuntoutukseen liittyy erilaista vertaistoimintaa, jonka suunnitteluun perheet osallistuvat.

Kuntoutuksessa perheiden kanssa työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. Kotikuntoutuksen jakso kestää keskimäärin kolme kuukautta. Perheen kanssa työskennellään useita kertoja viikossa.

Jyväskylässä perhekuntoutusta on tähän saakka toteutettu kaupungin omana palveluna Mattilan perhetukikodin perhekuntoutusyksikössä. Vuoden 2021 alusta lähtien palvelu on osa lastensuojelun tehostettua perhetyötä ja palvelu annetaan asiakasperheen kodissa kotikuntoutuksena. 

Perhekuntoutus kuuluu lastensuojelulain 36 §:n mukaisiin muihin lasta ja perhettä tukeviin palveluihin ja avohuollon tukitoimiin.