ArVo - arjen voimavarat - perhearviointimalli

Jyväskylän kaupungin perhetyössä kehitetty ja vuonna 2013 käyttöön otettu ArVo eli Arjen Voimavarat -malli auttaa perhettä arvioimaan omaa tilannettaan ja avun tarvettaan sekä löytämään arjen voimavaroja ja ratkaisuja perheohjaajien avulla. ArVo -työskentely kokoaa koko perheen yhteisen keskustelun äärelle.

ArVo on tiivis, selkeästi teemoitettu menetelmä, joka vaatii koko perheeltä sitoutumista ja halua muutokseen. Perhe itse ratkaisee, sopiiko työtapa heille. ArVon aloituksesta sovitaankin perheen kanssa yhdessä.

Tapaamisiin kokoonnutaan yleensä kaksi tai kolme kertaa viikossa. Tapaamisia on kahdeksasta kymmeneen kertaan ja ne tapahtuvat useimmiten perheen kotona. Tapaamisissa perhe on pääroolissa eikä työntekijöillä ole juurikaan tietoa perheen menneisyydestä. Työntekijät rohkaisevat perhettä keskustelemaan ja kuuntelemaan. He myös havainnoivat perhettä ja auttavat jokaista perheenjäsentä saamaan äänensä kuuluviin.

Keskustelua ohjaavat tietyt teemat, joita ovat perheen arki, luonne, vanhemmuus, vuorovaikutus, sisäiset suhteet ja tunne-elämä. ArVo -tapaamisissa tehdyt muistiinpanot käydään avoimesti läpi yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn päättyessä työntekijät kirjoittavat perheelle yhteenvedon ja kirjeen, jossa he tuovat esiin ehdotuksia ja pohdintoja. Yhteenveto käydään läpi yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Joskus perhettä voidaan tavata vielä kerran noin kuukauden kuluttua ja käydä läpi perheen ArVon jälkeisiä kuulumisia.

ArVo -työskentelyn avulla on saatu aikaan hyviä tuloksia ja useiden perheiden vaikea tilanne on ratkennut. Lapsen sijoituskierre on saatettu saada katkaistua tai sijoitusta ei ole tarvinnut tehdä lainkaan. Monissa tapauksissa perheen palvelutarpeet ovat pienentyneet ArVo -työskentelyn ansiosta.