Hyppää pääsisältöön

Tukiperheen vanhemmiksi voivat lähteä noin 25-65-vuotiaat henkilöt, joilla on vakaa elämäntilanne. Tukiperhe voi olla kahden vanhemman lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe. Tukiperheenä voi toimia myös sukulais- tai tuttavaperhe.

Esteenä tukiperheenä toimimiselle voivat olla vakavat ja jatkuvaa hoitoa vaativat sairaudet, päihdeongelma, aiempi rikoshistoria tai lastensuojelun asiakkuus tukiperheen omilla lapsilla.

Tukiperheen vanhemmilla ei tarvitse olla esimerkiksi sosiaali- tai kasvatusalan ammatillista taustaa tai erityistaitoja, mutta toiminta vaatii ymmärrystä lasten erilaisista tarpeista sekä kykyä kohdata erilaisuutta ja käsitellä haasteita. Tukiperheen tulee olla valmis tekemään yhteistyötä niin tukilasten vanhempien kuin sosiaalitoimen kanssa. Tukiperhe on vaitiolovelvollinen heillä käyvän lapsen ja hänen perheensä asioista.

Tukiperheeksi hakeutuminen

Tukiperheeksi hakeutumisprosessi käynnistyy esitietolomakkeiden täyttämisellä. Tulevan tukiperheen vanhempien taustat tarkistetaan ja tukiperhetyöntekijä käy tutustumassa perheeseen ja heidän kotiinsa. Lopuksi perheen vanhemmat osallistuvat kaksipäiväiseen tukiperhevalmennukseen. Tämän jälkeen tukiperhe on valmis lähtemään toimintaan mukaan.

Valmennus

Kaikki tukiperheet valmennetaan tehtävään. Tukiperhevalmennuksia järjestetään Jyväskylässä pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin. Valmennus kestää 12 tuntia ja on jaettu kahteen, useimmiten lauantai-päivään. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa käydään läpi mm. tukiperheenä toimimista, lastensuojelua sekä lapsen kasvua, hoivaa ja kehitystä.

Sitoutuminen

Tukiperhetoiminta on tukiperheelle vapaaehtoistyötä, eikä tukiperheeksi hakeutumisprosessin käynnistäminen sido perhettä mihinkään. Prosessista on mahdollista vetäytyä milloin vain.  Myöskään valmennukseen osallistuminen ei sido perhettä ryhtymään tukiperheeksi. Kun sopiva tukilapsi tai -lapset ovat löytyneet, toivotaan tukiperheen sitoutuvan toimintaan pidemmäksi ajaksi, vähintään vuodeksi.

Korvaukset

Tukiperheelle maksetaan lapsen perheessä oloajasta pieni palkkio, kulukorvaus ja kilometrikorvauksia. Palkkion suuruus määräytyy tukilapsen asuinkunnan sekä lapsen tarpeiden ja hoidollisuuden mukaan.

Sopimuksen tekeminen ja toiminnan aloittaminen

Toiminnan alkaessa laaditaan tukiperhesopimus yhteistyössä lapsen oman perheen, tukiperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Sopimuksessa määritellään tukiperhetoiminnan tavoite, kesto, määrä ja tuen tarve. Tukiperhetoimintaa, sen tarpeellisuutta ja tavoitteiden toteutumista, arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Tukiperhetoiminnan aikana tukiperhe saa tukea lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö järjestää tukiperheille täydennyskoulutusta sekä virkistys- ja vertaisryhmätoimintaa.