Läheissijaisvanhemmuus

Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle, selvitetään sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan. (Lastensuojelulaki 32§)

Lapsen perhehoitajana voi toimia henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa, tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva. Perhehoitajaksi ryhtyvä henkilö valmennetaan ennakkoon tehtäväänsä. Erityisistä syistä ennakkovalmennuksen voi suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta. (Perhehoitolaki 6§.)

Sijaisvanhemmat tarvitsevat erityisiä valmiuksia kyetäkseen vastaamaan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja turvaamaan hänelle hyvä elämä, turvalliset, hoitavat ja pysyvät ihmissuhteet, sekä yhteydenpito omiin vanhempiin ja muihin läheisiin. Näitä valmiuksia arvioidaan yhdessä perheen ja valmentajan kanssa valmennusprosessin aikana.

Työskentely aloitetaan lastensuojelun kanssa yhteisellä kartoitustapaamisella, jonka jälkeen perhettä tavataan varsinaisten valmennustapaamisten merkeissä n. 4-6 kertaa. Valmennustapaamisilla käsitellään mm. arkea, verkostoja, elämäntapahtumia, kasvatusta, sekä yhteistyötä. Tapaamisten lisäksi perheet tekevät yksilökohtaisia tehtäviä oman prosessinsa tueksi. Valmennusprosessin päätteeksi perhe ja valmentajat arvioivat yhdessä perheen valmiuksia ryhtyä läheissijaisvanhemmiksi.  

Läheissijaisvanhemmuuden arvioinnin ja valmennuksen perhekohtainen työskentelymalli pohjautuu Pesäpuu ry:n kehittämään työskentelymalliin, joka on kehitetty hyödyntäen PRIDE-valmennusta. PRIDE on sijais- ja adoptioperheille tarkoitettu ennakkovalmennuksen ryhmämalli. Työskentelymallissa on pyritty huomioimaan läheissuhteesta aiheutuvia erityishaasteita ja –kysymyksiä, mutta myös yhtäläisyyksiä tavanomaiseen sijaisvanhemmuuteen. Työskentelymallissa keskeistä on asioiden, tapahtumien ja niihin liittyvien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen, sekä sijaisvanhemmaksi haluavan oman henkilökohtaisen työskentelyprosessin käynnistäminen.

Mikäli olet kiinnostunut ryhtymään läheisesi lapsen sijaisvanhemmaksi, otathan ensin yhteyttä lapsen vastuusosiaalityöntekijään.