Hyppää pääsisältöön

Lapsella ja hänen vanhemmillaan on oikeus tukeen silloin, kun perheen omat keinot ja voimavarat eivät riitä.  Lain mukaan kunta on vastuussa tuen antamisesta. Jos tuki ei ole riittävää ja tarkoituksenmukaista, lapsi voidaan sijoittaa oman kodin ulkopuolelle perhe- tai laitoshoitoon.

Perhehoitoa järjestetään perhehoitajien, eli sijaisvanhempien, kotona.  Perhehoitoon sijoitettavat lapset voivat olla 0–17 -vuotiaita.  Sijoitus voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Sijaisperheeksi ryhtyvältä toivotaan valmiutta sitoutua lapseen koko sijoituksen ajaksi.

Perhehoito on aina ensisijainen vaihtoehto sijoitukselle. Perhehoitaja voi hoitaa yhtäaikaisesti neljää lasta, omat alle kouluikäiset ja erityistä hoitoa vaativat muut henkilöt mukaan lukien.

Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle sijoituksen ajaksi lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva, perheenomainen, tasapainoinen ja turvallinen kasvuympäristö. Sijoituksen aikana lapsi voi tavata vanhempiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Perhehoitajan tehtävä on tukea yhteydenpitoa.

Perhehoitoon sijoittamisen taustalla ovat usein vanhempien päihde-, mielenterveys- tai kasvatuspulmat.