Sijaishoitajatoiminta

Sijaishoitaja perhehoidon tukena

Perhehoitolain mukaan kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Toimeksiantosopimus voidaan solmia 25 vuotta täyttäneen henkilön kanssa, jonka katsotaan ikänsä puolesta voivan ottaa vastuun perhehoidossa olevien lasten sijaishoidosta. Sijaishoitajan sopivuutta tulee aina arvioida hoidettavan lapsen kannalta kokonaisvaltaisesti.

Sijaishoitajille kuuluu samanlainen sosiaaliturva kuin perhehoitajille. Kunta tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään mm. palkkiot, mahdolliset kulukorvaukset ja sijaishoitajuuden kesto. Sijaishoitaja voi olla sijaisperheessä useita päiviä, sillä häntä ei sido työaikalain määräykset.

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö valmentaa sijaishoitajia kuntien tarpeen mukaan. Jos olet jo valmennuksen saanut sijaisvanhempi, sinun ei tarvitse osallistua koulutukseen.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi sijaishoitajana toimimisesta Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikköön.