Perhehoitajaksi

Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi?

Perhehoitajana voi toimia yksin asuva henkilö tai pariskunta, jotka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella ovat sopivia antamaan perhehoitoa. Ennen perhehoitajaksi ryhtymistä täytyy suorittaa perhehoitajan ennakkovalmennus, PRIDE-valmennus.

Sijaisvanhempana toimiminen on koko perheen yhteinen asia, joten kaikkien perheenjäsenten tulee hyväksyä ajatus sijaisperheeksi ryhtymisestä. Sijaisvanhemmilta edellytetään, että heidän elämäntilanteensa ja parisuhteensa on vakaa. Sijaisvanhemmilla tulee olla aikaa, halua ja kykyä kiintyä lapseen sekä yhteistyökykyä, sillä sijaisvanhemmat tekevät yhteistyötä lapsen läheisverkoston ja viranomaisten kanssa.

Valmiudet, joita sijaisvanhemmilta edellytetään

Perhehoitajalla tulee olla riittävät valmiudet vastaanottaa sijoitettu lapsi perheeseen. Perhehoitajalta edellytetään seuraavia valmiuksia:

  • suojella ja hoitaa lasta
  • huomioida lapsen kehitykselliset tarpeet ja viiveet
  • tukea lapsen ja hänen syntymäperheensä välisiä suhteita
  • luoda pysyviä suhteita lapsen elämään
  • toimia ammatillisen tiimin jäsenenä

Esteitä perhehoitajana toimimiselle voivat olla mm.:

  • lastensuojelun asiakkuus
  • päihde- tai mielenterveysongelma perheessä
  • kriisi omassa elämäntilanteessa
  • vakava sairaus perheessä

Oletko kiinnostunut toimimaan sijaisperheenä?

Jos sijaisperhetoiminta kiinnostaa, ota yhteyttä!