Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä työskentelee lasten ja heidän perheidensä sekä aikuisasiakkaiden kanssa, jotka poliisin kanssa asioidessaan tarvitsevat myös sosiaalipalveluita. Työskentely liittyy usein aikuisten tai lasten tekemiin rikoksiin, päihteiden ongelmakäyttöön, rikoksen tai onnettomuuden aiheuttamaan yllättävään tilanteeseen sekä avun tarpeeseen. Tarvittaessa poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä selvittää lasten ja nuorten lastensuojelun tarvetta. Aikuisten asioissa (esim. mielenterveys- tai päihdepalvelut, asumiseen tai taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat) sosiaalityöntekijä toimii tilanteen kartoittajana ja palveluihin ohjaajana.

Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä huolehtii osaltaan siitä, että lastensuojeluun liittyvät asiat tulevat huomioiduksi poliisin työssä ja että perheet ohjautuvat tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työssä korostuu varhaisen puuttumisen lisäksi yhteistyö ja konsultaatio alueen eri toimijoiden kanssa.

Alaikäisen esitutkinta- ja oikeusedustus

Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä osallistuu Lastensuojelulain 24 §:n mukaisesti alaikäisten kuulusteluihin sekä oikeudenkäynteihin. Sosiaalityöntekijä voi käyttää oikeudessa puheenvuoron, jossa esittää lastensuojelun näkemyksen lapsen teosta, lastensuojelun tukitoimien käyttömahdollisuuksista sekä mahdollisen rangaistuksen vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Oikeus käyttää tietoa määrätessään nuorelle tarkoituksenmukaisen rangaistuksen.

Sosiaalityöntekijä on ennen käräjäoikeuden istuntoa yhteydessä nuoren perheeseen. Yhteydenoton tarkoituksena on kartoittaa nuoren elämäntilannetta sekä tarvittaessa opastaa nuorta ja hänen huoltajaansa oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa kuten avustajan hankkimisessa. Tämän lisäksi Rikosseuraamuslaitos voi tehdä nuoresta seuraamusselvityksen.

Sosiaalityöntekijä työskentelee Jyväskylän poliisiasemalla. Poliisilaitoksen sosiaalityö on osa Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikön työtä.

Asiakaskuntia ovat Jyväskylän lisäksi Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen ja Äänekoski.

 

Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä

Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän tavoittaa numerosta 050 354 9033

Asiasanat:  
sosiaalityö
poliisi
lapsi
nuori
aikuinen
alaikäinen