Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jalat ovat ympyrässä.

Myllyjärven nuorisokoti

Hinkalo 1
40640 JYVÄSKYLÄ

Sijainti kartalla

Johtaja Timo Mäkelä
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
p. 040 558 6849
(ma-pe klo 8 - 16, muina aikoina yksiköiden numerot vastaaavat)

Yksikkö Aitta: p. 050 548 7481
Yksikkö Riihi: p. 050 548 7483

Myllyjärven nuorisokoti sijaitsee viihtyisällä omakotialueella, noin kuusi kilometriä keskustasta hyvien linja-autoyhteyksien varrella. Linja-autot nro 12 ja 27. Reitit ja aikataulut.

Myllyjärven nuorisokoti on lastensuojelun laitoshuollon palvelua tarjoava yksikkö. Se toimii vastaanottoyksikkönä lastensuojelun avohuollollisesti, kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanotetuille nuorille. Toiminnassa arvostamme avoimuutta, yksilöllisyyttä ja tiivistä yhteistyötä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille tulevilla nuorilla on usein vaikea kriisi elämässään, ristiriitoja vanhempien kanssa, psyykkisiä vaikeuksia, koulunkäyntiin liittyviä ongelmia tai muutoin vaikea elämäntilanne.

Myllyjärven nuorisokodissa on nuorten vastaanottotoimintaan kaksi 6-paikkaista yksikköä.

Yksiköissä arvioidaan 13–17-vuotiaiden nuorten lastensuojelutarvetta ja tuetaan kriisitilanteessa. Nuori voi olla sijoitettuna nuorisokotiin avohuollollisesti, kiireellisesti tai huostaanotettuna. Päätöksen nuoren sijoittamisesta nuorisokotiin tekee sosiaalityöntekijä.

Nuorisokodissa tuetaan nuorta ja perhettä, jotta nuori voisi palata takaisin kotiin. Jos paluu kotiin ei jostain syystä ole mahdollista, niin nuorelle taataan turvallinen asuinympäristö. Nuoret asuvat Myllyjärven nuorisokodissa keskimäärin 3-6 kuukautta.

Nuorisokodissa on myös itsenäistyviä nuoria, jotka asuvat nuorisokodissa, kunnes he täyttävät 18 vuotta tai ovat muutoin valmiita muuttamaan takaisin kotiin, omaan asuntoon tai itsenäistymisasuntoon.

Toiminta on nuoren turvallisen arjen rakentamista, vanhemmuuden tukemista ja vahvistamista, koulunkäynnin tukemista, mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ohjaamista ja täysi-ikäisyyden lähestyessä nuoren itsenäistymiseen ja aikuistumiseen tarvittavien taitojen vahvistamista.

Myllyjärven nuorisokodin henkilöstö

Myllyjärven nuorisokodin henkilökunta on monipuolisen koulutuksen käyneitä, kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, sekä miehiä että naisia. Henkilökuntaan kuuluu johtaja, 14 ohjaajaa ja ruokapalvelutyöntekijä. Lisäksi on pitkin vuotta opiskelijoita harjoittelussa.

Nuorisokodin historiaa

Myllyjärven lastenkoti valmistui kesäkuussa 1979. Nuorisokodiksi nimi muutettiin 1.1.1998. Toiminnan juuret ulottuvat aina vuoteen 1919, jolloin perustettiin Jyväskylän ensimmäinen kunnallinen lastenkoti. Se jatkoi jo vuonna 1868 rouvasväen yhdistyksen aloittamaa lastenkotitoimintaa.

Vuoteen 2006 nuorisokoti toimi pysyvänä asuinpaikkana kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille. Vuodesta 2006 alkaen toiminta muutettiin vähitellen vastaanottokodiksi ja vastaamaan paremmin nuorten kriiseihin ja vanhemmuuden tukemiseen.