Lyhytaikainen perhehoito

Mattilan perhetukikoti

Mattilankatu 11, 40600 Jyväskylä
p. 014 266 3530 ympäri vuorokauden

Yhteystiedot:
Lyhytaikainen perhehoito / ohjaajat
p. 014 266 0982 tai p. 014 266 7726
Johtaja Reetta Hänninen
p. 014 266 3531, reetta.hanninen(at)jyvaskyla.fi

Mikäli lastensuojelun perheille antamasta tuesta huolimatta lapsi ei voi asua kotonaan, lastensuojelulain mukaan perhehoitoa pidetään ensisijaisena vaihtoehtona alle 18-vuotiaalle sijoituspaikkaa tarvitsevalle.

Mattilan perhetukikoti tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa 14 jyväskyläläiselle lapselle. Perhehoitajat ovat perheitä, jotka antavat lapsille hoivaa ja turvalliset olosuhteet kasvuun. Perhehoitajat ovat osallistuneet perhehoitajalain mukaiseen valmennukseen ja he ovat sitoutuneet hoitoon. Perhehoitajat tekevät yhteistyötä Mattilan perhetukikodin sekä lasten biologisten vanhempien kanssa. Perhehoitajien tukena toimii kaksi päätoimista lyhytaikaisen perhehoidon ohjaajaa.

Lapset ovat perhehoitajien perheissä muutamista päivistä kuukausiin. Sijoituksen jälkeen lapsi voi palata kotiinsa tai hänelle etsitään pitkäaikaista hoitoa tarjoava sijaishuoltopaikka. Myös kiireellisissä kriisitapauksissa lapselle tulee ensisijaisesti tarjota kodin ulkopuolinen hoito perhehoitona.

Lisätietoa perhehoidosta Perhehoito sijaisperheessä -sivulta