Hyppää pääsisältöön

Mattilan perhetukikoti

Mattilankatu 11, 40600 Jyväskylä
p. 050 548 7480 ympäri vuorokauden

Yhteystiedot:
Lyhytaikainen perhehoito / ohjaajat
p. 050 312 5404 tai p. 050 565 9240
Johtaja Jani Saarinen
p. 050 337 0137, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Mikäli lastensuojelun perheille antamasta tuesta huolimatta lapsi ei voi asua kotonaan, lastensuojelulain mukaan perhehoitoa pidetään ensisijaisena vaihtoehtona alle 18-vuotiaalle sijoituspaikkaa tarvitsevalle.

Mattilan perhetukikoti tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa 14 jyväskyläläiselle lapselle. Perhehoitajat ovat perheitä, jotka antavat lapsille hoivaa ja turvalliset olosuhteet kasvuun. Perhehoitajat ovat osallistuneet perhehoitajalain mukaiseen valmennukseen ja he ovat sitoutuneet hoitoon. Perhehoitajat tekevät yhteistyötä Mattilan perhetukikodin sekä lasten biologisten vanhempien kanssa. Perhehoitajien tukena toimii kaksi päätoimista lyhytaikaisen perhehoidon ohjaajaa.

Lapset ovat perhehoitajien perheissä muutamista päivistä kuukausiin. Sijoituksen jälkeen lapsi voi palata kotiinsa tai hänelle etsitään pitkäaikaista hoitoa tarjoava sijaishuoltopaikka. Myös kiireellisissä kriisitapauksissa lapselle tulee ensisijaisesti tarjota kodin ulkopuolinen hoito perhehoitona.

Lisätietoa perhehoidosta Perhehoito sijaisperheessä -sivulta