Lotilan nuorisokodin avotyö

Lotilan nuorisokodin avotyö

Lotilan nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen, p. 014 266 3541, 050 592 8722
Avotyön tiimivastaava Henriikka Porkka, p. 014 266 1369, 050 408 1870

Lotilan nuorisokodin avotyön tavoitteina on tarjota lastensuojelun piirissä oleville lapsille, nuorille ja heidän vanhemmille varhaista ja intensiivistä tukea, jotta lapsen tai nuoren sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvitse tehdä.

Avotyöntekijä työskentelee yhdessä nuoren sekä hänen perheensä kanssa. Avotyön tavoitteista sovitaan avotyön aloituspalaverissa yhdessä nuoren, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Avotyötä tehdään pääsääntöisesti nuoren kotona. Avotyöntekijä käy keskusteluja nuoren sekä hänen perheensä kanssa ja on tukena ongelmatilanteiden selvittelyssä. Avotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä nuoren ongelmien kasvamista niin suuriksi, että nuori joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle.