Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kämmenet päällekkäin

Lotilan nuorisokoti

Lotilanmutka 3
40530 Jyväskylä
p. 050 548 7482

Sijanti kartalla

Johtaja Vesa Lankinen
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
p. 050 592 8722

Lotilan avotyöyksikkö
Tiimivastaava Leena Salmikuukka
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
p. 050 566 5440

Lotilan nuorisokoti sijaitsee Keljonkankaalla noin 7 kilometriä Jyväskylän keskustasta etelään päin rauhallisella omakotitaloalueella. Lähimmälle pysäkille pääsee paikallisliikenteen linja-autoilla nro 16 ja 21 ( linkki.jyvaskyla.fi)

Lotilan nuorisokodin perustehtävänä on lasten ja nuorten terveyden ja kehityksen turvaaminen silloin, kun se on vaarantunut tai vakavasti vaarantunut.

Lotilan toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita ovat ihmisarvon kunnioitus, oikeus laadukkaaseen lastensuojeluun, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.

Avotyöyksikkö

Lotilan nuorisokodin yhteydessä toimii avotyöyksikkö, jonka ohjaajat tekevät arvioivaa ja kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä perheissä. Avotyön tavoitteina on tarjota lastensuojelun piirissä oleville lapsille, nuorille ja heidän vanhemmille varhaista ja intensiivistä tukea, jotta lapsen tai nuoren sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvitse tehdä. Yhdellä kertaa avotyön piirissä voi olla viitisenkymmentä lasta ja nuorta.

Nuorisokotiosasto

Lotilan nuorisokoti on 6-paikkainen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen sijoituspaikan vaikeassa elämäntilanteessa olevalle lapselle tai nuorelle. Nuorisokotihoito tukee vanhemmuutta ja asiakkaana on koko perhe. Kriisitilanteessa asiakas saa apua välittömästi.

Sijoitetut nuoret ovat kotoisin Jyväskylästä tai lähikunnista ja iältään 12–17-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Vuoden aikana Lotilassa on sijoituksia yhteensä viitisentoista. Keskimääräinen sijoitusaika on noin 6 kuukautta.

Sijoitus Lotilassa alkaa sosiaalityöntekijän päätöksellä. Yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa laaditaan suunnitelma ja tavoitteet sijoitukselle. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lotilassa tavoitteena on aikaansaada nuorelle turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja kodinomainen kasvuympäristö. Nuorten koulunkäyntiä tuetaan. Yhdessä harrastetaan, mutta myös nuorten omat harrastukset ja toiveet huomioidaan. Lotilassa opetellaan myös itsenäistymistaitoja kuten vaatehuoltoa, siivousta, ruuanlaittoa ja rahankäyttöä.

Valtaosa sijoitetuista nuorista palaa Lotilasta takaisin kotiin tai siirtyy täysi-ikäisyyden kynnyksellä omaan asuntoon. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Lotilan henkilöstö

Lotilan nuorisokodissa työskentelee yhteensä 14 työntekijää. Nuorisokodinjohtaja toimii avotyöyksikön ja nuorisokotiosaston esimiehenä.

Avotyöyksikössä työskentelee viisi sosiaaliohjaajaa, joilla on sosiaalikasvattajan tai sosionomin (amk) koulutus.

Nuorisokotiosastolla välittömissä hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelee lähihoitaja (yötyöntekijä),
sairaanhoitaja ja seitsemän ohjaajaa. Vakituisista ohjaajista neljällä on sosionomin (amk), yhdellä yhteisö-
pedagogin (amk), yhdellä sosiaalikasvattajan ja yhdellä lähihoitajan koulutus.

Lotilassa on työntekijä paikalla kaikkina vuorokauden aikoina

Lotilan historiaa

Jyväskylän kaupungin nuorisokotitoiminta alkoi vuonna 1965, jolloin kerrostaloon Pitkäkadulle perustettiin 16-paikkainen poikien oppilaskoti. Muutama vuosi myöhemmin tytöille tarkoitettu 10-paikkainen oppilaskoti perustettiin Korkeakoskentielle Hovilan talon maaseutumaiseen pihamiljööseen. 1980-luvulle tultaessa oppilaskodit muutettiin 6-paikkaisiksi nuorisokodeiksi, joihin molempiin aloitettiin sijoittaa tyttöjä ja poikia.

Pitkäkadun oppilaskodin toiminta siirrettiin uuteen taloon Keljonkankaalle vuonna 1985 ja Lotilan nuorisokoti aloitti toimintansa. Vanha Hovilan nuorisokoti jatkoi toimintaa vuoteen 2006. Uuden Hovilan nuorisokodin toiminta käynnistyi uusissa tiloissa vuonna 2012.